??xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>BlogJava-BaoYaErhttp://www.ymeg.top/baoyaer/zh-cnMon, 19 Aug 2019 11:50:16 GMTMon, 19 Aug 2019 11:50:16 GMT60一切搞?/title><link>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/12/12/245992.html</link><dc:creator>大田?/dc:creator><author>大田?/author><pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:08:00 GMT</pubDate><guid>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/12/12/245992.html</guid><wfw:comment>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/245992.html</wfw:comment><comments>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/12/12/245992.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/245992.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/245992.html</trackback:ping><description><![CDATA[很久没随W了Q主要是也没什么可写的Q?8q有喜有忧,ȝ来说有些收获<br /> 和毕业时的那家公司理清了所有的E序Q这应该是今q最好的消息?br /> 生活渐渐开始走上轨道,新单位M来说很舒服,没有Ȁ情,但是也没有太多的斗争?br /> 现在我也是国安的一员了? <img src ="http://www.ymeg.top/baoyaer/aggbug/245992.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.ymeg.top/baoyaer/" target="_blank">大田?/a> 2008-12-12 17:08 <a href="http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/12/12/245992.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>如何否和w3c标准http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/04/23/195160.html大田?/dc:creator>大田?/author>Wed, 23 Apr 2008 08:59:00 GMThttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/04/23/195160.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/comments/195160.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/04/23/195160.html#Feedback0http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/195160.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/195160.html 1?保所有的标签都用小写字?br /> 2?保所有的属性值都攑֜引号?br /> 3?保所有成Ҏ{և现的序、不成对的标{N?>l束, ”/”?#8221;>”之间不要有空?

]]>
08 奇迹http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/04/03/190591.html大田?/dc:creator>大田?/author>Thu, 03 Apr 2008 04:43:00 GMThttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/04/03/190591.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/comments/190591.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/04/03/190591.html#Feedback0http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/190591.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/190591.html

]]>
创业http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/02/25/182069.html大田?/dc:creator>大田?/author>Mon, 25 Feb 2008 11:10:00 GMThttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/02/25/182069.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/comments/182069.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/02/25/182069.html#Feedback1http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/182069.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/182069.html  说v创业Q我觉得创业者是q福的,但是也是痛苦的。幸是因ؓ要实现自q理想Q痛苦是因ؓ创业使h承受太多的负担和苦难。创业者和孕妇一P不管什么原因怀孕,期待一个孩子的诞生的心情是复杂的,也是q福的,只是创业者不知道自己的小孩什么时候可以诞生,什么时候长大,什么时候成人,什么时候成Z个胦富而不是一个负债,q样的思想负担太大Q所以说Q创业者也是非常痛苦的?不管如何Q可以创造和实践理想的h是最q福的?br />  创业q程和越pE的Ҏ?br />
 创业是条不归路(一日囚犯,l生囚犯Q?br />  对于很多q没有创业的人来_创业是实C个美好梦惻I一个理惛_实现信念的开始。这些理惛_电视剧越狱里面的很多的主角开始策划越狱时候的理想是非常相似的。创业的人和逃狱者其实很怼Q大安有一个梦惟뀂有些h其实日子q得挺好的,也许是专业h士,有很好的收入Qؓ了证明自己有更大的h|开始创业,有些也许是一个无心创业的人,但是Z生活Q被逼创业,有些也许Z证明自己l女朋友看,因此而创业,也有些一时头脑发热而走上了创业q个不归路,开始创业(q入监狱Q开始炼狱)?br />
 创业L孤独的(逃犯开始也是孤独的Q?br />  创业是孤独的Q开始的时候,你必自q划一切,以最坏的打算Q最好的准备来策划这个过E。策划后你需要找人合作,拉h下水。于是就有了你的朋友Q亲戚和W蛋{等W一个信你的人,3FQFriends,family and foolQ。于是,你的团队开始慢慢的壮大。这L团队往往是最齐心的,也是最可以信Q的。所以,你需要珍惜?br />
 创业需要资金和执行力(需要找有钱Q有能力的h帮你Q?br />  创业要成功,需要一个执行力很强的团队。更多的考验的是创业者的l织能力Q你必须扑֐U所长的人来帮忙Q比如能打的Q能忽悠的,能和政府搞关pȝQ能蒙女人的Q能煽动人心的等{。最重要的是Q大家的目标必须很明,逃出q个炼狱Q企业进入良性@环,开始盈利)Q于是,大家有了理想Q有了希望,每个人都开始很卖力。这里大家可以看刎ͼ逃犯们是如何贿赂p的,如何采购器具的,如何色诱奛_生的Q如何和官员套关pȝQ如何铲除异q{等情况。这个和创业非常相识?br />
 创业需要精明的头脑和策划能力(随机应变Q用有限的资源做无法惛_的事情)
 创业的成功与否最l比的是智商和策划能力。创业者的资源永远都是不够的。营q公司的瓉在每个时期,每个环节都会出现。但是逃犯的资源更加稀~,基本的活动自由,谋生工具可能都没有。所以,创业者必要搅尽脑汁惛_法去用各U方法找到可以利用的资源Q这里就是看我们的策划能力和执行力?br />
 创业者需要勇于面对变化(凡事要有A计划Q还要有B计划Q?br />  创业做生意,你必L抱变化。你要知道,什么事情都可能发生Q事情发生的时候,必须冷静对待。要有相应的后备计划。不要让自己处于被动的地位。在创业p成功的时候,往往是最黑暗的时候,而且往往会在最后一M出现各种各样的问题,如同越狱每集的末尾都会lMichael一个新的难题,创业者就是要不断l出解决ҎsolutionQ即使是很艰隄选择Q甚x牺牲一些利益,也必L受)

 创业者思维 一切皆有可能(敢想Q敢qԌ敢闯Q?br />  创业者面对的市场和环境和一个重兵包围的监狱非常怼。每个行业和环节都充满了危机和机会。所以,创业者的思维必须要开阔,当别人看见的是困隄时候,我们看见的是Z。我们必要有敢惻I敢干和敢闯的心态和思维Q我们才会开始一个创业(q入监狱Q的q程。当别h看见的危机的时候,我们看见的是希望Q看见的是理x功的一个过E。没有这L思维的h是不会成功的?br />
 创业者注重细?成|在细节(逃狱的每一个步骤都很重要,一步都不可以错Q?br />  在重重重围中杀出生天,赢得市场Q我们需要的是对l节的掌握。就像逃犯一PҎU时间的控制Q对每分力度的掌握,对h员心态的掌握Q对一点声韻I一个脚步等{细微的zd的控Ӟ都必ȝ到一个点上。如果创业团队的每个人都有这样小心翼|步步的思维来对待公司和客户Q一个企业是一定可以逃出生天的?所以,l节非常重要。是成|的关键?br />
 创业者必L强壮的体(没有体力Q你跑不q狱警,你跑不出去)
 创业是个脑力z,更是个体力活。你必须每天和时间赛跑,因ؓ你的资金资源都很,你的竞争Ҏ很多也很大,你必d赛跑的同时学会保护自己,不要让自己摔倒。你必须比别人更加努力,比别人更加强壮,你才可以不被打到。要知道Q你的对手可能不是和你一赯Q他们可能是开着车子和你比速度。所以,有时候,我们也要选择自己的\Q比如说Q我们走p\Q我们游_q些开车的人必M车才可以和我们一h赛。我们要开辟自q道\。开辟所谓自q蓝v市场。创业是个长跑,w体好的人,没有摔断腿的人往往能跑到最后,W到最后。(逃犯里面Q最后跑出去的h都是在最后时刻能有体力跑出去的h。老的哥们在打架的时候受伤,最后一L了。一个大胖子爬不q围墙,最后给抓了Q?所以,体魄很重要。千万不要出师未捯n先死?br />
 创业者必ȝ信自己(Michael_you got to have a little bit faith, 信念非常重要Q?br />  创业者的心态有时候像一个死囚,面对Ȁ烈的竞争Q不知道自己的企业什么时候被处决。每天面对的都是公司的生存问题。没有一个良好的心理素质Q创业者是很难承受q样的死亡威胁的。保持我们动力的是我们的理想和信c所以,FaithQ信心,信念Q非帔R要。我们要在面对生ȝ时候,对自q事业Q理惌有充的信心和信c?br />
 创业者必d持到?勇不攑ּQ逃狱面对的困隑־多,但是不可L攑ּQ?br />  创业是因为心中有理想和希望。逃犯其实也有理想Q而且都很单,是跑出d成自己想做的事情Q比如说Q妻儿团聚,扑֛׃hQ找人报仇,扑֜方发财等{不同的目标。这些都是他们唯一的希望和理想Q而且愿望非常强烈Q不辄标,怸攑ּ。我们创业者的理想目标必须明确Q而且不可以轻易更换理惛_目标Q不可以向强权和困难低头。我们没有后路,我们必须闯出厅R?证明自己的h|Z目标Q勇往直前?br />  创业者的底线 zȝ有Z和希望(zȝQ你才有Z逃出去)
 在你q没有实力去竞争的时候,zȝ是最好的保存实力的方式?不要L战比你强大的ҎQ暗自活着Q小心经营你的策略,风水轮流转,ZL留给有准备的人。(在监狱里面,辑ְ文的理论比爱因斯坦的更有说服力。)


]]>
08http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/01/02/172142.html大田?/dc:creator>大田?/author>Wed, 02 Jan 2008 04:57:00 GMThttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/01/02/172142.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/comments/172142.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2008/01/02/172142.html#Feedback0http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/172142.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/172142.html新的一q开始了Q纪念一下下]]>
发送邮件新式图片方?/title><link>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/21/169206.html</link><dc:creator>大田?/dc:creator><author>大田?/author><pubDate>Fri, 21 Dec 2007 00:53:00 GMT</pubDate><guid>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/21/169206.html</guid><wfw:comment>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/169206.html</wfw:comment><comments>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/21/169206.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/169206.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/169206.html</trackback:ping><description><![CDATA[<br /> <br /> 1.q程讉K<br /> <br /> <br /> 2.对图片进行编码: 然后<br /> <img src data:image/gif;base64,R0lGODlhCwALAIAAAAAA3pn/ZiH5BAEAAAEALAAAAAALAAsAAAIUhA+hkcuO4lmNVindo7qyrIXiGBYAOw==></img><br /> q行发送,把图片放到邮件正文中。但是只能在firefox下显C: 其他览器不支持data:url协议<br /> <img src ="http://www.ymeg.top/baoyaer/aggbug/169206.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.ymeg.top/baoyaer/" target="_blank">大田?/a> 2007-12-21 08:53 <a href="http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/21/169206.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>如何制作漂亮的Excel表格http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/17/168215.html大田?/dc:creator>大田?/author>Mon, 17 Dec 2007 05:54:00 GMThttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/17/168215.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/comments/168215.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/17/168215.html#Feedback0http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/168215.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/168215.html|上有很多关于如何制作漂亮的qȝ片的教程Q而对Excel的美化则寥寥无几。实际上Excel不仅仅是一个电子表DYӞ它的单元格容易控制样式,操作方便Q因此用Excel制作仅供阅读的电子文档也十分合适。这p求文档制作者必L得一些基本技巧,以制作出赏心悦目的电子文档来?/p>

下面是我制作Excel格式电子文档时的一些经验,分nl大家。希望大安能够制作出漂亮的文档?/p>

1. 选择合适的昄比例?/p>

中文字体通常使用宋体Q而宋体在默认?00%状态下q不好看Q如下图Q。相比而言Q?5%的比例就舒服很多?5%的比例略嫌小Q不q当你有大量的数据时Q或者制作文字较多的文档Ӟ 75%的显C比例就比较合适?/p>

make-beautiful-excel-sheet-01.png

85%的比例很Ҏ调节Q只需在默认的100%状态下按住Ctrl键ƈ向上滚动滚轮一?/strong>卛_?75%需要手动输入比例。比75%再小的显C比例会使文字变形,不宜使用?/p>

另外Excel工作表保存后昄比例也会一赯保存Q可以保证阅读者与你看到同L效果?/p>

2. 背景|格U的取舍?/p>

Excel默认情况下会昄灰色的网格线Q而这个网格线会对昄效果产生很大的媄响。如下图Q同一张表格在有无|格U的情况下给人的感觉完全不同—?有网格线时给ZU?#8220;q是一张以数据Z的表?#8221;的心理暗C,而去掉网格线则会佉K点落到工作表的内容上Q削p格的作用?/p>

make-beautiful-excel-sheet-02.png

因此Q以表格Z的工作表可以保留|格U,而以文字说明Z的工作表则最好去掉网格线?/p>

L|格U可以在工具->选项?strong>视图选项卡中L|格U?/strong>Q但q种Ҏ依赖于阅读者的讄Q所以最好选择另外一条\Q?strong>全选所有单元格(Ctrl-A)q设|白色背?/strong>?/p>

3. 讄适当的线?/strong>?/p>

表格U宽度也会极大地影响阅读者的心理。要搭配使用_细U?/strong>。最便易行的Ҏ是l内U?_边?/strong>Q只需使用格式工具栏中的边框按钮两ơ即可做刎ͼ。全用粗U仿佛你在大喊大叫一P感觉很粗鲁;而完全用l线又无法体现出表格的概念;而不用边U会让h觉得你的数据未经q精雕细琢?/p>

make-beautiful-excel-sheet-03.png

另外Q大片的单元格聚集时表格线会干扰阅读者的视线Q这时可试小单元格的边线换成虚线?/p>

make-beautiful-excel-sheet-04.png

4. 适当使用_体Q但别太q分?/p>

毋庸|疑Q表头当然要用粗体。对于表格内的数据,原则来说不应当用粗体,以免喧宾Z。但也有特例Q当数据E疏时Q可以将其设|ؓ黑体Qv到强调的作用?/p>

make-beautiful-excel-sheet-05.png

_体的用也不宜泛滥Q当一屏文字大部分都是_体Ӟ你就应当考虑考虑阅读者的感受了?/p>

5. l标题单元格加上背景?/strong>?/p>

毋庸|疑Q单元格背景色按钮的最下一排颜色天生就是用作单元格背景的(下图中的U框部分Q?/p>

make-beautiful-excel-sheet-06.png

我通常的配色习惯是Q横向表?淡蓝ԌU向表头-绿Ԍ普通单元格-白色Q特D单元格(如自动计的单元?-黄Ԍ如下图所C。这样就能将各个单元格的功能区分开?/p>

make-beautiful-excel-sheet-07.png

6. 量用单元格结?/strong>?/p>

单元格结合的两个~点Q第一Q在l合q的单元格前后插入新行时Q新行的单元g会自动结合,D每一行的l合方式不一_W二Q有些情况下l合q的单元g无法_脓数据Q带来不必要的麻烦。因此,当你制作攉数据的表格时Q尽量不要用单元格l合功能?/p>

那么惌一个宽点的格子怎么办?实际应用中我发现Q好多h使用单元格结合,其实只是惌一个大一点的格子而已。其实拖动单元格标题可以改变单元格大的Q这个功能好多h都不知道么?

make-beautiful-excel-sheet-08.png

7. 标注的方?/strong>?/p>

l单元格做标注有两种Ҏ。一U是右键单击单元?strong>插入ҎQ编辑完成后再次叛_昄Ҏ卛_。优Ҏ使用方便Q缺Ҏ无法自定义样式。另一U方法就是自q囑ŞQ我喜欢使用圆角矩ŞQ设|背景色为浅Ԍq用同种深颜色作框色?/p>

make-beautiful-excel-sheet-09.png


]]>
比较l的--W?/title><link>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/12/167186.html</link><dc:creator>大田?/dc:creator><author>大田?/author><pubDate>Wed, 12 Dec 2007 04:00:00 GMT</pubDate><guid>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/12/167186.html</guid><wfw:comment>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/167186.html</wfw:comment><comments>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/12/167186.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/167186.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/167186.html</trackback:ping><description><![CDATA[<p>唐僧西天取经途中Q遇一妖女。妖xQؓ何西行?僧曰Q取l。妖曎ͼ女有经Q何必西行。僧大喜Q经在何处?妖抚U处Q在此。僧上前l察曎ͼ操,月经Q?br /> 当你一个hI寂寞Ӟ铅笔也许是你最好的玩物。你可以用小刀割它Q削它,砍它Q同时你便可以发泄自己,高声吼首Q我杀W,我杀W,我杀W了<br /> 从前有一个美丽的奛_,名字叫乔娜,她爱上了一个叫莎彼L男孩,有一天他们一起去看流?当流星划q天I的时?他们这颗流星命名ؓ“乔尼娜莎彼d?#8221;<br /> 花木兰领兵出兵,月经来潮pq多晕倒阵前。醒来军d旁曰Q将军的鸡鸡没有保住,但伤口我l您~上了!<br /> 猴子拑ֈ一张卡Qؓ了防止失L找,于是爬到树上仔细观看。不料刚上树Q一个炸雷将其劈落在圎ͼ猴骂刎ͼ妈的Q原来是张ip?br /> 一先生在饭店吃?姐端上一盘牛?先生不怀好意的问:q是什?姐面红不答,先生感觉得意,夹v一块刚送嘴?姐?那是往牛B里送的东西<br /> 一h乌龟乘机,I姐不允,男将其藏于裆?男入厕忘拉裤?龟将头?I姐紧盯?h斥:看啥?没见q?x:见过,但没见过长眼睛的!<br /> 对联Q男英雄Q有球必,单枪匚w勇闯无底z?奌李ͼ见鸡行事Q两边夹L服独眼龙?br /> 一个士늻习爬?忽然他从树上掉下?军官问他Z么掉下来,他说有两之松鼠跑C裤裆里去了,q我q忍了,可是他们q去了说:׃把果子分了吧<br /> 一人给猴喂qQ猴L往屁眼塞一下然后再吃,那h不解问管理员Q答Q它d吃了个大桃,费好大劲才把核拉出来Q所以现在它吃什么都得先量量?br /> 轰动吧,高潮吧,呐喊吧,出征吧,中出?/p> <img src ="http://www.ymeg.top/baoyaer/aggbug/167186.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.ymeg.top/baoyaer/" target="_blank">大田?/a> 2007-12-12 12:00 <a href="http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/12/12/167186.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>解决IE下CSS背景囄闪烁的Bughttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/11/07/158780.html大田?/dc:creator>大田?/author>Wed, 07 Nov 2007 04:01:00 GMThttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/11/07/158780.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/comments/158780.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/11/07/158780.html#Feedback1http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/158780.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/158780.html
很多时候我们要l一些按钮或是img讄背景Q而ؓ了达到数据与表现样式分离的效果,通常背景样式都是在CSS里设定的Q但是这个行为在IE会有一个BugQ那是因ؓIE默认情况下不~存背景囄Q所以当鼠标在有CSS背景的按钮或是图片上UdӞ囄会闪烁甚至鼠标会出现忙的状态,而在FireFox下没有这个问题,Z解决q个问题Q有两种解决办法Q其一是在CSS中加入如下样式:

html {
filter: expression(document.execCommand(”BackgroundImageCache”, false, true));
}

但这个可能会使整个页面的加蝲变得很慢Q所以推荐用JS来修正这个BugQ在面中的L位置加入如下代码Q即可达到理想中的效果:

<script>
document.execCommand(”BackgroundImageCache”, false, true);
</script>


(function(){
    
/*Use Object Detection to detect IE6*/
    
var  m = document.uniqueID /*IE*/
    
&& document.compatMode  /*>=IE6*/
    
&& !window.XMLHttpRequest /*<=IE6*/
    
&& document.execCommand;
    
    
try{
        
if(!!m){
            m(
"BackgroundImageCache"falsetrue/* = IE6 only */ 
        }

        
    }
catch(oh){};
}
)();


]]>
Form嵌套引v的问?http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/10/30/156826.html大田?/dc:creator>大田?/author>Tue, 30 Oct 2007 00:48:00 GMThttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/10/30/156826.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/comments/156826.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/10/30/156826.html#Feedback1http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/156826.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/156826.html嵌套使用form不仅在提交表单时会出错,而且可能会出现刷新时面昄正常Q而页面是ȝҎ获取焦点的时候(比如切换面Q则出现内容看上Mq现象?/p> 貌似是外层form把内层的/form当成l束,而内层form认ؓ没有l束,所以自动补齐ؓIform,而最后的一个则认ؓ是多余的. 貌似是外层form把内层的/form当成l束,而内层form认ؓ没有l束,所以自动补齐ؓIform,而最后的一个则认ؓ是多余的.

]]>
|页不缓?/title><link>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/10/12/152212.html</link><dc:creator>大田?/dc:creator><author>大田?/author><pubDate>Fri, 12 Oct 2007 01:04:00 GMT</pubDate><guid>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/10/12/152212.html</guid><wfw:comment>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/152212.html</wfw:comment><comments>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/10/12/152212.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/152212.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/152212.html</trackback:ping><description><![CDATA[QTQL<br /> <div style="border-right: #cccccc 1px solid; padding-right: 5px; border-top: #cccccc 1px solid; padding-left: 4px; font-size: 13px; padding-bottom: 4px; border-left: #cccccc 1px solid; width: 98%; word-break: break-all; padding-top: 4px; border-bottom: #cccccc 1px solid; background-color: #eeeeee"><img src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/None.gif" align="top" alt="" /><span style="color: #000000"> </span><span style="color: #0000ff"><</span><span style="color: #800000">META   </span><span style="color: #ff0000">HTTP-EQUIV</span><span style="color: #0000ff">="pragma"</span><span style="color: #ff0000">   CONTENT</span><span style="color: #0000ff">="no-cache"</span><span style="color: #0000ff">></span><span style="color: #000000">   <br /> <img src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/None.gif" align="top" alt="" />  </span><span style="color: #0000ff"><</span><span style="color: #800000">META   </span><span style="color: #ff0000">HTTP-EQUIV</span><span style="color: #0000ff">="Cache-Control"</span><span style="color: #ff0000">   CONTENT</span><span style="color: #0000ff">="no-cache,   must-revalidate"</span><span style="color: #0000ff">></span><span style="color: #000000">   <br /> <img src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/None.gif" align="top" alt="" />  </span><span style="color: #0000ff"><</span><span style="color: #800000">META   </span><span style="color: #ff0000">HTTP-EQUIV</span><span style="color: #0000ff">="expires"</span><span style="color: #ff0000">   CONTENT</span><span style="color: #0000ff">="Wed,   26   Feb   1997   08:21:57   GMT"</span><span style="color: #0000ff">></span><span style="color: #000000">   <br /> <img src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/None.gif" align="top" alt="" />  或?/span><span style="color: #0000ff"><</span><span style="color: #800000">META   </span><span style="color: #ff0000">HTTP-EQUIV</span><span style="color: #0000ff">="expires"</span><span style="color: #ff0000">   CONTENT</span><span style="color: #0000ff">="0"</span><span style="color: #0000ff">></span><span style="color: #000000">   <br /> <img src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/None.gif" align="top" alt="" /></span></div> <br /> <br /> <br /> <br /> QSQ?br /> <div style="border-right: #cccccc 1px solid; padding-right: 5px; border-top: #cccccc 1px solid; padding-left: 4px; font-size: 13px; padding-bottom: 4px; border-left: #cccccc 1px solid; width: 98%; word-break: break-all; padding-top: 4px; border-bottom: #cccccc 1px solid; background-color: #eeeeee"><img id="Codehighlighter1_2_157_Open_Image" onclick="this.style.display='none'; Codehighlighter1_2_157_Open_Text.style.display='none'; Codehighlighter1_2_157_Closed_Image.style.display='inline'; Codehighlighter1_2_157_Closed_Text.style.display='inline';" src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/ExpandedBlockStart.gif" align="top" alt="" /><img id="Codehighlighter1_2_157_Closed_Image" style="display: none" onclick="this.style.display='none'; Codehighlighter1_2_157_Closed_Text.style.display='none'; Codehighlighter1_2_157_Open_Image.style.display='inline'; Codehighlighter1_2_157_Open_Text.style.display='inline';" src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/ContractedBlock.gif" align="top" alt="" /><span style="color: #000000; background-color: #ffff00"><%</span><span id="Codehighlighter1_2_157_Closed_Text" style="border-right: #808080 1px solid; border-top: #808080 1px solid; display: none; border-left: #808080 1px solid; border-bottom: #808080 1px solid; background-color: #ffffff"><img src="http://www.ymeg.top/Images/dot.gif" alt="" /></span><span id="Codehighlighter1_2_157_Open_Text"><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">     <br /> <img src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/InBlock.gif" align="top" alt="" />  response.setHeader(</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">"</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">Cache-Control</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">"</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">,</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">"</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">no-store</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">"</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">);     <br /> <img src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/InBlock.gif" align="top" alt="" />  response.setHeader(</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">"</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">Pragrma</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">"</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">,</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">"</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">no-cache</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">"</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">);     <br /> <img src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/InBlock.gif" align="top" alt="" />  response.setDateHeader(</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">"</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">Expires</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">"</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">,</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">0</span><span style="color: #000000; background-color: #f5f5f5">);     <br /> <img src="http://www.ymeg.top/images/OutliningIndicators/ExpandedBlockEnd.gif" align="top" alt="" />  </span></span><span style="color: #000000; background-color: #ffff00">%></span></div> <img src ="http://www.ymeg.top/baoyaer/aggbug/152212.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.ymeg.top/baoyaer/" target="_blank">大田?/a> 2007-10-12 09:04 <a href="http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/10/12/152212.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>开始→q行→输入的命o集锦http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/10/09/151370.html大田?/dc:creator>大田?/author>Tue, 09 Oct 2007 05:34:00 GMThttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/10/09/151370.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/comments/151370.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/10/09/151370.html#Feedback3http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/151370.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/151370.html 
攉整理Q开?#8594;q行→输入的命令集锦,很有用哦


开?#8594;q行→输入的命令集锦,很有用哦
gpedit.msc-----l策?nbsp;                                          
Sample Textsndrec32-------录音?br /> Nslookup-------IP地址侦测?nbsp;                               
explorer-------打开资源理?br /> logoff---------注销命o                                          
tsshutdn-------60U倒计时关机命?br /> lusrmgr.msc----本机用户和组                                
services.msc---本地服务讄
oobe/msoobe /a----查XP是否Ȁz?nbsp;                    
notepad--------打开C?br /> cleanmgr-------垃圾整理                                         
net start messenger----开始信使服?br /> compmgmt.msc---计算机管?nbsp;                               
net stop messenger-----停止信服务
conf-----------启动netmeeting                                 
dvdplay--------DVD播放?br /> charmap--------启动字符映射?nbsp;                            
diskmgmt.msc---盘理实用E序
calc-----------启动计算?nbsp;                                        
dfrg.msc-------盘片整理E序
chkdsk.exe-----Chkdsk盘?nbsp;                             
devmgmt.msc--- 讑֤理?br /> regsvr32 /u *.dll----停止dll文gq行                       
drwtsn32------ pȝȝ
rononce -p ----15U关?nbsp;                                         
dxdiag---------查DirectX信息
regedt32-------注册表编辑器                                  
Msconfig.exe---pȝ配置实用E序
rsop.msc-------l策略结果集                                  
mem.exe--------昄内存使用情况
regedit.exe----注册?nbsp;                                             
winchat--------XP自带局域网聊天
progman--------E序理?nbsp;                                    
winmsd---------pȝ信息
perfmon.msc----计算机性能监测E序                    
winver---------查Windows版本
sfc /scannow-----扫描错误q复?br /> taskmgr-----d理器(2000QxpQ?003Q?]]>
让网上的所有图片动hhttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/07/26/132557.html大田?/dc:creator>大田?/author>Thu, 26 Jul 2007 07:29:00 GMThttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/07/26/132557.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/comments/132557.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/07/26/132557.html#Feedback2http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/132557.htmlhttp://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/132557.html
打开个有囄的网站,然后把IE的地址栏替换成如下代码:
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0);

javascript:i=y=0;z=v=10;m=document.all;l=m.length;for(;i
<l;i++){ if(m(i).tagName=='A'){m(i).style.display='none'}}function g(){j=m(y);if(j.tagName=='A'){p=j.style;p.display='inline';p.position='absolute'; p.filter='progid:dXImageTransform.Microsoft.Matrix(sizingMethod=\'auto expand\')';n=j.filters.item(0);w=z*1.5;r=.05*((y%2)?z:-z);c=Math.cos(r);s=Math.sin(r);if(w<1){s=0;w=1;p.position='static';y++;z=v}n.M11=c*w; n.M12=-s*w;n.M21=s*w;n.M22=c*w;z--;}else{y++; z=v}}setInterval('g()',5);void(0)

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0);


随便选一个,然后按回车看看,是不是很好玩Q?br>我在贴图了下Q不错!Q?

]]>
tomcat启动加蝲c问?/title><link>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/07/11/129516.html</link><dc:creator>大田?/dc:creator><author>大田?/author><pubDate>Wed, 11 Jul 2007 01:32:00 GMT</pubDate><guid>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/07/11/129516.html</guid><wfw:comment>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/129516.html</wfw:comment><comments>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/07/11/129516.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/129516.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/129516.html</trackback:ping><description><![CDATA[<p>今天在eclipse下配|一个工E,在引入了cd后工E启动时q是找不到类路径Q搞得我郁闷了半天,最后网上查了查Q发现原?br>因ؓZ安全?catalina 只让web应用E序讉KWEB-INF/classes ?WEB-INF/lib 下的class?br><br><br></p> <img src ="http://www.ymeg.top/baoyaer/aggbug/129516.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.ymeg.top/baoyaer/" target="_blank">大田?/a> 2007-07-11 09:32 <a href="http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/07/11/129516.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>fildset---q没用过Q刚好看?/title><link>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/06/21/125612.html</link><dc:creator>大田?/dc:creator><author>大田?/author><pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:57:00 GMT</pubDate><guid>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/06/21/125612.html</guid><wfw:comment>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/125612.html</wfw:comment><comments>http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/06/21/125612.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.ymeg.top/baoyaer/comments/commentRss/125612.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.ymeg.top/baoyaer/services/trackbacks/125612.html</trackback:ping><description><![CDATA[样式一 <br><br> <fieldset style="BORDER-RIGHT: 2px groove; BORDER-TOP: 2px groove; BORDER-LEFT: 2px groove; WIDTH: 300px; BORDER-BOTTOM: 2px groove; HEIGHT: 150px" align=center></fieldset><br><br>代码如下Q?br><br><fieldset style="width:300;height:150;border:2px groove" align=center></fieldset><br><br>样式?br><br> <fieldset style="BORDER-RIGHT: red 2px groove; BORDER-TOP: red 2px groove; BORDER-LEFT: red 2px groove; WIDTH: 300px; BORDER-BOTTOM: red 2px groove; HEIGHT: 150px" align=center></fieldset><br><br>代码如下Q?br><br><fieldset style="width:300;height:150;border:2px red groove" align=center></fieldset><br><br>样式?<br><br> <fieldset style="BORDER-RIGHT: red 2px groove; BORDER-TOP: red 2px groove; BORDER-LEFT: red 2px groove; WIDTH: 300px; BORDER-BOTTOM: red 2px groove; HEIGHT: 150px; BACKGROUND-COLOR: #ff9966" align=center></fieldset><br><br>代码如下Q?br><br><fieldset style="width:300;height:150;border:2px red groove; Background-color:#ff9966" align=center></fieldset><br><br>样式?<br><br> <fieldset style="BORDER-RIGHT: #ff9966 1px dashed; BORDER-TOP: #ff9966 1px dashed; BORDER-LEFT: #ff9966 1px dashed; WIDTH: 300px; BORDER-BOTTOM: #ff9966 1px dashed; HEIGHT: 150px" align=center><legend style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: white">1234 </legend></fieldset> <br>代码如下Q?br><br><fieldset style="width:300;height:150;border:1px dashed #ff9966" align="center" ><br><legend style="border:0px;background-color:white;"><br>1234<br></legend> <br></fieldset><br><br>样式?br><br> <fieldset style="BORDER-RIGHT: red 1px dashed; BORDER-TOP: red 1px dashed; BORDER-LEFT: red 1px dashed; WIDTH: 300px; BORDER-BOTTOM: red 1px dashed; HEIGHT: 150px" align=center><legend style="BORDER-RIGHT: #ff9966 1px dashed; BORDER-TOP: #ff9966 1px dashed; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT: #ff9966 1px dashed; WIDTH: 100px; BORDER-BOTTOM: #ff9966 1px dashed; FONT-FAMILY: arial; BACKGROUND-COLOR: #ff0000; TEXT-ALIGN: center">1234 </legend></fieldset> <br><br>代码如下Q?br><br><fieldset style="width:300;height:150;border:1px dashed red" align="center"> <br><legend style="width:100px;border:1px dashed #ff9966;background-color:#ff0000;text-align:center;font-family:arial;font-weight:bold"> <br>1234 <br></legend> <br></fieldset><br><br>样式?br><br> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0> <tbody> <tr> <td bgColor=#d9d9d9> <fieldset style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 150px" align=center></fieldset> </td> <tr> </tr> </tbody> </table> <br><br>代码如下Q?br><br><table border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 align="center"><br><tr><td bgcolor=#d9d9d9><br><fieldset style="width:300;height:150" align=center></fieldset><br></td><tr><br></table><br> <img src ="http://www.ymeg.top/baoyaer/aggbug/125612.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.ymeg.top/baoyaer/" target="_blank">大田?/a> 2007-06-21 16:57 <a href="http://www.ymeg.top/baoyaer/archive/2007/06/21/125612.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item></channel></rss> <a href="http://www.ymeg.top/"><span class="STYLE1">׼ƽФ</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><form id="rub96"></form><button id="rub96"></button><sub id="rub96"><option id="rub96"><address id="rub96"></address></option></sub><thead id="rub96"><legend id="rub96"></legend></thead><kbd id="rub96"><del id="rub96"></del></kbd><ins id="rub96"></ins><sub id="rub96"></sub><pre id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></pre><u id="rub96"></u><table id="rub96"></table><strong id="rub96"></strong><del id="rub96"></del><dd id="rub96"><pre id="rub96"><output id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></output></pre></dd><legend id="rub96"></legend><noscript id="rub96"></noscript><output id="rub96"><del id="rub96"><b id="rub96"></b></del></output><legend id="rub96"></legend><b id="rub96"></b><center id="rub96"><track id="rub96"></track></center><dd id="rub96"><small id="rub96"><listing id="rub96"></listing></small></dd><tr id="rub96"></tr><form id="rub96"><input id="rub96"><p id="rub96"><big id="rub96"></big></p></input></form><th id="rub96"></th><code id="rub96"></code><code id="rub96"><rp id="rub96"><samp id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></samp></rp></code><kbd id="rub96"><input id="rub96"><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr></input></kbd><ins id="rub96"><dd id="rub96"><th id="rub96"></th></dd></ins><form id="rub96"></form><ruby id="rub96"><object id="rub96"></object></ruby><u id="rub96"><th id="rub96"><output id="rub96"></output></th></u><small id="rub96"><listing id="rub96"></listing></small><blockquote id="rub96"></blockquote><center id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></center><tt id="rub96"></tt><var id="rub96"></var><video id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"></kbd></rt></video><menu id="rub96"><meter id="rub96"><code id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></code></meter></menu><video id="rub96"></video><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend></noscript><blockquote id="rub96"></blockquote><thead id="rub96"><meter id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"></center></table></meter></thead><delect id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></delect><td id="rub96"></td><b id="rub96"></b><delect id="rub96"></delect><strike id="rub96"></strike><legend id="rub96"></legend><video id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></rt></video><strong id="rub96"></strong><output id="rub96"><dl id="rub96"><address id="rub96"><menu id="rub96"></menu></address></dl></output> <big id="rub96"><legend id="rub96"><output id="rub96"></output></legend></big><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option><b id="rub96"></b><output id="rub96"><font id="rub96"></font></output><ins id="rub96"></ins><nobr id="rub96"><em id="rub96"></em></nobr><span id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"><rt id="rub96"></rt></video></em></span><tt id="rub96"><input id="rub96"></input></tt><sub id="rub96"></sub><center id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody></center><progress id="rub96"><nobr id="rub96"><address id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></address></nobr></progress><video id="rub96"></video><small id="rub96"><sub id="rub96"></sub></small><em id="rub96"></em><big id="rub96"></big><dd id="rub96"><mark id="rub96"></mark></dd><delect id="rub96"></delect><em id="rub96"></em><acronym id="rub96"></acronym><object id="rub96"><label id="rub96"><output id="rub96"><font id="rub96"></font></output></label></object><tr id="rub96"><video id="rub96"><rt id="rub96"></rt></video></tr><label id="rub96"></label><sup id="rub96"></sup><track id="rub96"></track><font id="rub96"></font><menu id="rub96"></menu><tbody id="rub96"><nobr id="rub96"><td id="rub96"><big id="rub96"></big></td></nobr></tbody><nobr id="rub96"><address id="rub96"><big id="rub96"></big></address></nobr><source id="rub96"></source><center id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr></progress></center><optgroup id="rub96"><ol id="rub96"><pre id="rub96"></pre></ol></optgroup><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></nobr></xmp><em id="rub96"></em><u id="rub96"></u><option id="rub96"></option><dl id="rub96"><sup id="rub96"><ruby id="rub96"></ruby></sup></dl><td id="rub96"></td><u id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"><tt id="rub96"></tt></label></object></u><tt id="rub96"><b id="rub96"><em id="rub96"></em></b></tt><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"><p id="rub96"></p></s></acronym></kbd><rt id="rub96"></rt><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup><optgroup id="rub96"><big id="rub96"><th id="rub96"></th></big></optgroup><xmp id="rub96"></xmp><tr id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"><output id="rub96"></output></rt></button></tr><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div><tr id="rub96"><pre id="rub96"><sub id="rub96"></sub></pre></tr><code id="rub96"><var id="rub96"><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp></var></code><b id="rub96"></b><strong id="rub96"></strong> <ins id="rub96"><menu id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></menu></ins><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><rp id="rub96"></rp></kbd></pre><xmp id="rub96"></xmp><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em><rp id="rub96"></rp><p id="rub96"></p><ol id="rub96"><mark id="rub96"></mark></ol><div id="rub96"></div><div id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></div><s id="rub96"><p id="rub96"></p></s><tbody id="rub96"></tbody><tbody id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></span></tbody><bdo id="rub96"></bdo><acronym id="rub96"></acronym><font id="rub96"></font><ol id="rub96"></ol><mark id="rub96"></mark><legend id="rub96"><strike id="rub96"><li id="rub96"></li></strike></legend><samp id="rub96"><td id="rub96"><dd id="rub96"><th id="rub96"></th></dd></td></samp><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><small id="rub96"><table id="rub96"></table></small></dd></dfn><p id="rub96"><u id="rub96"><ol id="rub96"></ol></u></p><div id="rub96"></div><kbd id="rub96"><del id="rub96"><b id="rub96"><ins id="rub96"></ins></b></del></kbd><table id="rub96"></table><thead id="rub96"></thead><center id="rub96"></center><i id="rub96"><tt id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></tt></i><pre id="rub96"></pre><video id="rub96"></video><ruby id="rub96"></ruby><xmp id="rub96"></xmp><strike id="rub96"><rp id="rub96"><dl id="rub96"><sup id="rub96"></sup></dl></rp></strike><em id="rub96"><button id="rub96"></button></em><i id="rub96"></i><cite id="rub96"><code id="rub96"><nav id="rub96"></nav></code></cite><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead></dfn></menuitem><address id="rub96"></address><ruby id="rub96"></ruby><tt id="rub96"><input id="rub96"><samp id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></samp></input></tt><object id="rub96"></object><tt id="rub96"><font id="rub96"></font></tt><nav id="rub96"></nav><center id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"><em id="rub96"></em></div></track></center><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em><span id="rub96"></span><legend id="rub96"><form id="rub96"></form></legend><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"><listing id="rub96"></listing></meter></dd></dfn><form id="rub96"><noframes id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track></noframes></form><rt id="rub96"></rt><delect id="rub96"></delect> <rp id="rub96"><option id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span></option></rp><video id="rub96"><legend id="rub96"></legend></video><mark id="rub96"><nav id="rub96"></nav></mark><font id="rub96"></font><thead id="rub96"></thead><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></nobr></xmp><form id="rub96"></form><center id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div></tbody></center><cite id="rub96"></cite><ins id="rub96"></ins><optgroup id="rub96"></optgroup><sub id="rub96"></sub><track id="rub96"><source id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></source></track><del id="rub96"></del><var id="rub96"></var><noframes id="rub96"></noframes><em id="rub96"></em><big id="rub96"><rt id="rub96"><form id="rub96"><rp id="rub96"></rp></form></rt></big><thead id="rub96"><small id="rub96"><table id="rub96"></table></small></thead><address id="rub96"><big id="rub96"><th id="rub96"></th></big></address><rp id="rub96"></rp><source id="rub96"></source><em id="rub96"></em><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><rp id="rub96"><s id="rub96"></s></rp></kbd></pre><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup><meter id="rub96"></meter><pre id="rub96"><strike id="rub96"><li id="rub96"></li></strike></pre><mark id="rub96"></mark><optgroup id="rub96"></optgroup><listing id="rub96"><sub id="rub96"></sub></listing><small id="rub96"></small><tbody id="rub96"></tbody><ol id="rub96"><i id="rub96"><output id="rub96"></output></i></ol><wbr id="rub96"></wbr><tt id="rub96"></tt><input id="rub96"></input><dfn id="rub96"><menu id="rub96"><blockquote id="rub96"><code id="rub96"></code></blockquote></menu></dfn><track id="rub96"></track><cite id="rub96"><label id="rub96"><tt id="rub96"><font id="rub96"></font></tt></label></cite><table id="rub96"></table><em id="rub96"></em><strong id="rub96"></strong><strong id="rub96"><menu id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></menu></strong><noscript id="rub96"></noscript><samp id="rub96"><ins id="rub96"><delect id="rub96"></delect></ins></samp><tr id="rub96"></tr><nobr id="rub96"></nobr><ins id="rub96"></ins><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></bdo><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym></kbd></pre> <wbr id="rub96"></wbr><meter id="rub96"></meter><acronym id="rub96"><b id="rub96"><sup id="rub96"></sup></b></acronym><xmp id="rub96"></xmp><sup id="rub96"><video id="rub96"><listing id="rub96"><tt id="rub96"></tt></listing></video></sup><th id="rub96"></th><rt id="rub96"></rt><p id="rub96"></p><tr id="rub96"><ol id="rub96"><rt id="rub96"><output id="rub96"></output></rt></ol></tr><sup id="rub96"></sup><pre id="rub96"></pre><table id="rub96"><tbody id="rub96"><sup id="rub96"><tr id="rub96"></tr></sup></tbody></table><b id="rub96"><strong id="rub96"></strong></b><dl id="rub96"></dl><tr id="rub96"><ol id="rub96"></ol></tr><optgroup id="rub96"></optgroup><center id="rub96"></center><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym><center id="rub96"></center><kbd id="rub96"></kbd><p id="rub96"><u id="rub96"><ol id="rub96"></ol></u></p><ins id="rub96"></ins><ruby id="rub96"></ruby><sub id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody></sub><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup><bdo id="rub96"></bdo><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><address id="rub96"><big id="rub96"></big></address></nobr></xmp><strong id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite></delect></strong><legend id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></legend><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend><p id="rub96"></p><pre id="rub96"></pre><u id="rub96"></u><pre id="rub96"><wbr id="rub96"><rp id="rub96"><option id="rub96"></option></rp></wbr></pre><samp id="rub96"><em id="rub96"><dd id="rub96"><legend id="rub96"></legend></dd></em></samp><ruby id="rub96"><pre id="rub96"><nav id="rub96"><input id="rub96"></input></nav></pre></ruby><option id="rub96"></option><nav id="rub96"><dl id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></dl></nav><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><rp id="rub96"></rp></kbd></pre><meter id="rub96"><kbd id="rub96"><li id="rub96"><dl id="rub96"></dl></li></kbd></meter><output id="rub96"></output><button id="rub96"></button><button id="rub96"></button><font id="rub96"></font><source id="rub96"></source><sup id="rub96"><delect id="rub96"></delect></sup><font id="rub96"></font><noframes id="rub96"><menuitem id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></menuitem></noframes><tbody id="rub96"></tbody> <div id="rub96"></div><span id="rub96"><address id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript></address></span><noframes id="rub96"><dl id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></dl></noframes><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"><mark id="rub96"></mark></blockquote></delect><center id="rub96"></center><tt id="rub96"><font id="rub96"><menuitem id="rub96"></menuitem></font></tt><nav id="rub96"><track id="rub96"><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr></track></nav><big id="rub96"><legend id="rub96"></legend></big><nav id="rub96"></nav><video id="rub96"><legend id="rub96"><strike id="rub96"></strike></legend></video><meter id="rub96"></meter><td id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"></pre></noscript></td><tt id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></tt><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd><menu id="rub96"><label id="rub96"><noframes id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></noframes></label></menu><delect id="rub96"></delect><sub id="rub96"><tbody id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></tbody></sub><dd id="rub96"><th id="rub96"></th></dd><menu id="rub96"></menu><em id="rub96"></em><samp id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></samp><form id="rub96"><li id="rub96"><track id="rub96"><span id="rub96"></span></track></li></form><listing id="rub96"><center id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></center></listing><b id="rub96"></b><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd><ol id="rub96"></ol><output id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"></b></input></output><wbr id="rub96"></wbr><tt id="rub96"></tt><em id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"><strike id="rub96"></strike></rt></button></em><table id="rub96"><center id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></center></table><source id="rub96"></source><big id="rub96"></big><sup id="rub96"></sup><s id="rub96"></s><legend id="rub96"></legend><var id="rub96"></var><sup id="rub96"></sup><mark id="rub96"></mark><blockquote id="rub96"></blockquote><s id="rub96"></s><output id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"></b></input></output><sup id="rub96"><delect id="rub96"></delect></sup><legend id="rub96"></legend><var id="rub96"></var><del id="rub96"><b id="rub96"><ins id="rub96"></ins></b></del><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option><source id="rub96"></source><optgroup id="rub96"></optgroup><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr> <ins id="rub96"></ins><center id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track></center><input id="rub96"><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"></thead></dfn></menuitem></input><dfn id="rub96"></dfn><nav id="rub96"></nav><bdo id="rub96"></bdo><i id="rub96"><tt id="rub96"></tt></i><option id="rub96"></option><u id="rub96"></u><ruby id="rub96"></ruby><listing id="rub96"><noframes id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody></noframes></listing><var id="rub96"></var><table id="rub96"></table><object id="rub96"></object><u id="rub96"></u><li id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></option></li><dl id="rub96"></dl><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"></pre></button></em><dfn id="rub96"></dfn><dfn id="rub96"><dd id="rub96"></dd></dfn><ol id="rub96"></ol><li id="rub96"><option id="rub96"><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span></option></li><strong id="rub96"><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"><code id="rub96"></code></blockquote></delect></strong><ins id="rub96"></ins><tt id="rub96"></tt><address id="rub96"></address><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo><listing id="rub96"></listing><sup id="rub96"></sup><delect id="rub96"></delect><blockquote id="rub96"><listing id="rub96"><sub id="rub96"><progress id="rub96"></progress></sub></listing></blockquote><button id="rub96"><pre id="rub96"><strike id="rub96"></strike></pre></button><li id="rub96"><track id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span></track></li><blockquote id="rub96"></blockquote><small id="rub96"></small><cite id="rub96"></cite><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"></object></u></sup><tbody id="rub96"><span id="rub96"></span></tbody><kbd id="rub96"><rp id="rub96"><dl id="rub96"><p id="rub96"></p></dl></rp></kbd><object id="rub96"><label id="rub96"><output id="rub96"><input id="rub96"></input></output></label></object><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo><big id="rub96"></big><dfn id="rub96"></dfn><tt id="rub96"><del id="rub96"><samp id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></samp></del></tt><delect id="rub96"></delect><code id="rub96"></code><tbody id="rub96"></tbody><dd id="rub96"></dd><td id="rub96"><video id="rub96"></video></td><rt id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym></kbd></rt> <meter id="rub96"><code id="rub96"><nav id="rub96"></nav></code></meter><sup id="rub96"></sup><td id="rub96"></td><tt id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"></b></input></tt><b id="rub96"><sup id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect></sup></b><object id="rub96"><mark id="rub96"><tt id="rub96"></tt></mark></object><strong id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></strong><nobr id="rub96"></nobr><s id="rub96"></s><code id="rub96"><sub id="rub96"></sub></code><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead></dfn></menuitem><meter id="rub96"></meter><em id="rub96"></em><u id="rub96"></u><del id="rub96"></del><listing id="rub96"><center id="rub96"><progress id="rub96"></progress></center></listing><object id="rub96"><table id="rub96"><nav id="rub96"></nav></table></object><button id="rub96"><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></pre></button><del id="rub96"></del><noframes id="rub96"></noframes><track id="rub96"></track><b id="rub96"></b><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></bdo></xmp><pre id="rub96"></pre><wbr id="rub96"></wbr><sub id="rub96"></sub><source id="rub96"><em id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button></em></source><input id="rub96"></input><acronym id="rub96"></acronym><blockquote id="rub96"></blockquote><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend><form id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></form><track id="rub96"></track><p id="rub96"></p><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></delect><tt id="rub96"><input id="rub96"><samp id="rub96"></samp></input></tt><tbody id="rub96"></tbody><tr id="rub96"></tr><b id="rub96"></b><sub id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody></sub><acronym id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup></s></acronym><td id="rub96"></td><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"></pre></button></em><address id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript></address><del id="rub96"></del><big id="rub96"></big><s id="rub96"></s><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd><dfn id="rub96"><dd id="rub96"></dd></dfn><samp id="rub96"></samp> <nav id="rub96"></nav><u id="rub96"><button id="rub96"></button></u><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object></u></sup><optgroup id="rub96"></optgroup><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"><dd id="rub96"></dd></dfn></bdo></xmp><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s></acronym></kbd><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"><ol id="rub96"></ol></u></sup></s><b id="rub96"></b><form id="rub96"></form><acronym id="rub96"></acronym><nav id="rub96"></nav><form id="rub96"><progress id="rub96"><sup id="rub96"><tr id="rub96"></tr></sup></progress></form><track id="rub96"><source id="rub96"></source></track><div id="rub96"></div><kbd id="rub96"></kbd><big id="rub96"></big><button id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></rt></button><th id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></th><object id="rub96"></object><font id="rub96"><samp id="rub96"><dfn id="rub96"><menu id="rub96"></menu></dfn></samp></font><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"></pre></button></em><table id="rub96"></table><i id="rub96"></i><blockquote id="rub96"></blockquote><i id="rub96"></i><menuitem id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"><meter id="rub96"></meter></menu></strong></menuitem><center id="rub96"><track id="rub96"><span id="rub96"></span></track></center><big id="rub96"><legend id="rub96"></legend></big><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></pre><nav id="rub96"></nav><strike id="rub96"><rp id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s></rp></strike><mark id="rub96"></mark><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect><listing id="rub96"></listing><div id="rub96"></div><wbr id="rub96"><li id="rub96"><track id="rub96"><source id="rub96"></source></track></li></wbr><object id="rub96"><i id="rub96"></i></object><blockquote id="rub96"></blockquote><input id="rub96"></input><mark id="rub96"></mark><blockquote id="rub96"><code id="rub96"><sub id="rub96"></sub></code></blockquote><strong id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></strong><option id="rub96"><p id="rub96"></p></option><rp id="rub96"><option id="rub96"></option></rp><tr id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"></kbd></rt></button></tr><dd id="rub96"><meter id="rub96"><listing id="rub96"></listing></meter></dd><rp id="rub96"></rp><nobr id="rub96"><address id="rub96"></address></nobr><option id="rub96"></option><wbr id="rub96"><noframes id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option></noframes></wbr> <input id="rub96"></input><mark id="rub96"></mark><option id="rub96"></option><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object><rp id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option></rp><meter id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"><progress id="rub96"></progress></center></table></meter><li id="rub96"><track id="rub96"></track></li><kbd id="rub96"></kbd><center id="rub96"></center><strong id="rub96"><noscript id="rub96"><meter id="rub96"></meter></noscript></strong><samp id="rub96"></samp><sub id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></sub><span id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></span><sub id="rub96"></sub><option id="rub96"></option><source id="rub96"></source><p id="rub96"></p><ins id="rub96"></ins><ruby id="rub96"><object id="rub96"><i id="rub96"><tt id="rub96"></tt></i></object></ruby><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><strike id="rub96"></strike></pre></noscript><small id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"><track id="rub96"></track></center></table></small><input id="rub96"><menuitem id="rub96"></menuitem></input><thead id="rub96"></thead><u id="rub96"></u><small id="rub96"><table id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></table></small><ins id="rub96"><menu id="rub96"><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite></menu></ins><pre id="rub96"></pre><button id="rub96"></button><option id="rub96"></option><dfn id="rub96"></dfn><i id="rub96"></i><nav id="rub96"><progress id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></progress></nav><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong><em id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></em><tr id="rub96"><video id="rub96"></video></tr><tr id="rub96"><button id="rub96"><i id="rub96"></i></button></tr><p id="rub96"></p><sup id="rub96"></sup><strong id="rub96"></strong><tt id="rub96"></tt><mark id="rub96"><var id="rub96"><font id="rub96"></font></var></mark><font id="rub96"></font><del id="rub96"></del><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span><menuitem id="rub96"></menuitem><menuitem id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></menuitem><th id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></th><bdo id="rub96"></bdo><dd id="rub96"><meter id="rub96"><listing id="rub96"></listing></meter></dd><table id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></table> <track id="rub96"></track><noscript id="rub96"><pre id="rub96"></pre></noscript><rt id="rub96"></rt><sup id="rub96"><delect id="rub96"><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object></delect></sup><dl id="rub96"></dl><td id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript></td><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong><nav id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></nav><th id="rub96"></th><video id="rub96"></video><td id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript></td><delect id="rub96"></delect><xmp id="rub96"></xmp><progress id="rub96"></progress><source id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></source><form id="rub96"></form><rt id="rub96"></rt><output id="rub96"><del id="rub96"><b id="rub96"><ins id="rub96"></ins></b></del></output><noscript id="rub96"><th id="rub96"><form id="rub96"><li id="rub96"></li></form></th></noscript><mark id="rub96"></mark><s id="rub96"></s><s id="rub96"></s><output id="rub96"></output><div id="rub96"></div><div id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></div><p id="rub96"></p><listing id="rub96"></listing><nobr id="rub96"></nobr><input id="rub96"><source id="rub96"><td id="rub96"><video id="rub96"></video></td></source></input><table id="rub96"><sub id="rub96"></sub></table><source id="rub96"><tr id="rub96"><ol id="rub96"><rt id="rub96"></rt></ol></tr></source><video id="rub96"></video><table id="rub96"></table><li id="rub96"><dl id="rub96"><source id="rub96"></source></dl></li><delect id="rub96"></delect><table id="rub96"></table><kbd id="rub96"></kbd><rp id="rub96"></rp><menu id="rub96"></menu><menuitem id="rub96"></menuitem><label id="rub96"><output id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"></b></input></output></label><kbd id="rub96"></kbd><rp id="rub96"><s id="rub96"></s></rp><code id="rub96"></code><menuitem id="rub96"></menuitem><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite><cite id="rub96"></cite><dfn id="rub96"></dfn><blockquote id="rub96"></blockquote><var id="rub96"></var> <strike id="rub96"></strike><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend></noscript><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span><menuitem id="rub96"><strong id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead></strong></menuitem><nobr id="rub96"><address id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></address></nobr><legend id="rub96"></legend><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object><strike id="rub96"></strike><bdo id="rub96"><address id="rub96"><big id="rub96"><small id="rub96"></small></big></address></bdo><li id="rub96"><dl id="rub96"><source id="rub96"></source></dl></li><button id="rub96"><i id="rub96"></i></button><b id="rub96"></b><var id="rub96"></var><source id="rub96"></source><code id="rub96"></code><nav id="rub96"><samp id="rub96"><p id="rub96"><delect id="rub96"></delect></p></samp></nav><p id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></p><ruby id="rub96"><object id="rub96"></object></ruby><sub id="rub96"></sub><ins id="rub96"></ins><nobr id="rub96"></nobr><p id="rub96"></p><address id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></address><pre id="rub96"></pre><code id="rub96"><sub id="rub96"></sub></code><nav id="rub96"><option id="rub96"><span id="rub96"></span></option></nav><s id="rub96"></s><p id="rub96"></p><pre id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"></option></li></wbr></pre><td id="rub96"></td><sup id="rub96"></sup><cite id="rub96"></cite><ol id="rub96"><label id="rub96"><output id="rub96"></output></label></ol><nav id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></bdo></font></nav><s id="rub96"></s><wbr id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option></li></wbr><kbd id="rub96"></kbd><legend id="rub96"></legend><option id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"><button id="rub96"></button></em></span></option><noscript id="rub96"></noscript><samp id="rub96"><strong id="rub96"></strong></samp><option id="rub96"></option><noframes id="rub96"></noframes><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr><i id="rub96"><output id="rub96"><del id="rub96"></del></output></i><delect id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></delect><rt id="rub96"><output id="rub96"><del id="rub96"></del></output></rt><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect><listing id="rub96"><sub id="rub96"></sub></listing><object id="rub96"></object> <sub id="rub96"><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp></sub><span id="rub96"></span><menu id="rub96"></menu><video id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><rp id="rub96"></rp></wbr></legend></video><td id="rub96"></td><strong id="rub96"></strong><noscript id="rub96"></noscript><td id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript></td><sub id="rub96"></sub><track id="rub96"><source id="rub96"><em id="rub96"></em></source></track><p id="rub96"><u id="rub96"><ol id="rub96"></ol></u></p><label id="rub96"></label><xmp id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p></xmp><mark id="rub96"></mark><tbody id="rub96"></tbody><tbody id="rub96"></tbody><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody><table id="rub96"></table><menu id="rub96"></menu><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><thead id="rub96"></thead></optgroup></menuitem><optgroup id="rub96"></optgroup><bdo id="rub96"></bdo><button id="rub96"><rt id="rub96"><strike id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></strike></rt></button><big id="rub96"></big><noscript id="rub96"></noscript><mark id="rub96"><nav id="rub96"></nav></mark><sub id="rub96"></sub><nav id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></bdo></font></nav><strike id="rub96"><rp id="rub96"><dl id="rub96"></dl></rp></strike><td id="rub96"><big id="rub96"><th id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></th></big></td><delect id="rub96"><ol id="rub96"><label id="rub96"><var id="rub96"></var></label></ol></delect><table id="rub96"><sub id="rub96"></sub></table><object id="rub96"><i id="rub96"><tt id="rub96"><font id="rub96"></font></tt></i></object><button id="rub96"></button><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span><rt id="rub96"></rt><meter id="rub96"><table id="rub96"><sub id="rub96"></sub></table></meter><object id="rub96"></object><thead id="rub96"><meter id="rub96"><listing id="rub96"></listing></meter></thead><sub id="rub96"></sub><sub id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></sub><s id="rub96"></s><u id="rub96"></u><menu id="rub96"><meter id="rub96"><code id="rub96"></code></meter></menu><meter id="rub96"></meter><strong id="rub96"></strong><div id="rub96"><td id="rub96"><big id="rub96"><legend id="rub96"></legend></big></td></div><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></delect><thead id="rub96"><small id="rub96"><listing id="rub96"></listing></small></thead> <dd id="rub96"></dd><object id="rub96"></object><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym></kbd><mark id="rub96"><nav id="rub96"><font id="rub96"></font></nav></mark><u id="rub96"><cite id="rub96"></cite></u><video id="rub96"></video><button id="rub96"><listing id="rub96"><tt id="rub96"></tt></listing></button><kbd id="rub96"></kbd><acronym id="rub96"></acronym><samp id="rub96"></samp><code id="rub96"><sub id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></sub></code><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object></u></sup><optgroup id="rub96"></optgroup><source id="rub96"><em id="rub96"></em></source><li id="rub96"></li><input id="rub96"></input><nobr id="rub96"><address id="rub96"><dd id="rub96"><th id="rub96"></th></dd></address></nobr><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr><address id="rub96"><meter id="rub96"><kbd id="rub96"><rp id="rub96"></rp></kbd></meter></address><form id="rub96"><li id="rub96"><track id="rub96"></track></li></form><tr id="rub96"></tr><option id="rub96"></option><rp id="rub96"><option id="rub96"></option></rp><progress id="rub96"><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div></progress><b id="rub96"><ins id="rub96"><menu id="rub96"><cite id="rub96"></cite></menu></ins></b><font id="rub96"><p id="rub96"><em id="rub96"></em></p></font><em id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><form id="rub96"></form></legend></noscript></em><cite id="rub96"></cite><table id="rub96"><noframes id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></noframes></table><li id="rub96"></li><th id="rub96"><form id="rub96"><li id="rub96"><track id="rub96"></track></li></form></th><span id="rub96"><td id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"></pre></noscript></td></span><noscript id="rub96"></noscript><tr id="rub96"><ol id="rub96"><rt id="rub96"></rt></ol></tr><span id="rub96"></span><strong id="rub96"></strong><label id="rub96"><kbd id="rub96"><del id="rub96"></del></kbd></label><label id="rub96"></label><tr id="rub96"></tr><option id="rub96"></option><sub id="rub96"></sub><wbr id="rub96"></wbr><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd><tt id="rub96"></tt><noscript id="rub96"><table id="rub96"><del id="rub96"></del></table></noscript><menu id="rub96"></menu><input id="rub96"><source id="rub96"><em id="rub96"></em></source></input><rp id="rub96"><s id="rub96"><p id="rub96"><u id="rub96"></u></p></s></rp><option id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"><video id="rub96"></video></tr></source></option><var id="rub96"><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp></var> <progress id="rub96"></progress><p id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"></object></u></p><label id="rub96"><var id="rub96"><font id="rub96"><menuitem id="rub96"></menuitem></font></var></label><code id="rub96"><nav id="rub96"><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></xmp></nav></code><video id="rub96"><rt id="rub96"><strike id="rub96"><rp id="rub96"></rp></strike></rt></video><strong id="rub96"></strong><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr><menuitem id="rub96"></menuitem><kbd id="rub96"></kbd><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"></pre></button></em><var id="rub96"></var><input id="rub96"></input><ol id="rub96"><i id="rub96"><output id="rub96"></output></i></ol><track id="rub96"><source id="rub96"></source></track><mark id="rub96"></mark><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span><output id="rub96"><del id="rub96"><b id="rub96"><ins id="rub96"></ins></b></del></output><label id="rub96"><output id="rub96"></output></label><object id="rub96"></object><input id="rub96"></input><i id="rub96"></i><th id="rub96"><form id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></form></th><acronym id="rub96"></acronym><legend id="rub96"></legend><input id="rub96"><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></menuitem></input><b id="rub96"></b><delect id="rub96"></delect><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"><big id="rub96"><legend id="rub96"></legend></big></optgroup></nobr><source id="rub96"></source><center id="rub96"></center><dfn id="rub96"><object id="rub96"><wbr id="rub96"><center id="rub96"></center></wbr></object></dfn><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript><small id="rub96"><form id="rub96"><center id="rub96"></center></form></small><sub id="rub96"></sub><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></menuitem><wbr id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></wbr><form id="rub96"></form><li id="rub96"><track id="rub96"></track></li><ins id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite></delect></ins><th id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></center></table></th><s id="rub96"><ins id="rub96"><u id="rub96"></u></ins></s><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong><sup id="rub96"></sup><th id="rub96"></th><div id="rub96"></div><legend id="rub96"><form id="rub96"></form></legend><u id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></u><kbd id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"><strong id="rub96"></strong></b></input></kbd><u id="rub96"></u><center id="rub96"><tbody id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></tbody></center> <output id="rub96"><del id="rub96"></del></output><strike id="rub96"></strike><track id="rub96"></track><sup id="rub96"></sup><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"><table id="rub96"></table></meter></dd></optgroup><strike id="rub96"></strike><p id="rub96"></p><mark id="rub96"></mark><center id="rub96"><progress id="rub96"><div id="rub96"><em id="rub96"></em></div></progress></center><center id="rub96"></center><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup><track id="rub96"><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span></track><wbr id="rub96"><rp id="rub96"></rp></wbr><font id="rub96"><samp id="rub96"></samp></font><em id="rub96"></em><delect id="rub96"></delect><dl id="rub96"><sup id="rub96"><ruby id="rub96"></ruby></sup></dl><cite id="rub96"></cite><optgroup id="rub96"></optgroup><listing id="rub96"><sub id="rub96"></sub></listing><meter id="rub96"></meter><button id="rub96"></button><td id="rub96"></td><small id="rub96"></small><b id="rub96"></b><noframes id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option></noframes><div id="rub96"><em id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript></em></div><sup id="rub96"></sup><small id="rub96"></small><ol id="rub96"><label id="rub96"><output id="rub96"><input id="rub96"></input></output></label></ol><wbr id="rub96"></wbr><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym><span id="rub96"><td id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"></pre></noscript></td></span><sup id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect></sup><meter id="rub96"><code id="rub96"><nav id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></nav></code></meter><video id="rub96"></video><input id="rub96"></input><s id="rub96"><ins id="rub96"><u id="rub96"></u></ins></s><u id="rub96"></u><delect id="rub96"></delect><kbd id="rub96"></kbd><ins id="rub96"></ins><wbr id="rub96"></wbr><var id="rub96"><font id="rub96"><samp id="rub96"></samp></font></var><button id="rub96"></button><tt id="rub96"></tt><tr id="rub96"></tr><output id="rub96"><input id="rub96"><samp id="rub96"><strong id="rub96"></strong></samp></input></output><rt id="rub96"></rt><button id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></rt></button> <input id="rub96"></input><sub id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></sub><p id="rub96"></p><i id="rub96"></i><cite id="rub96"></cite><tbody id="rub96"><span id="rub96"></span></tbody><optgroup id="rub96"></optgroup><bdo id="rub96"></bdo><noscript id="rub96"></noscript><label id="rub96"><tt id="rub96"><input id="rub96"></input></tt></label><tt id="rub96"><font id="rub96"><ins id="rub96"></ins></font></tt><samp id="rub96"><dfn id="rub96"><menu id="rub96"></menu></dfn></samp><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"><kbd id="rub96"></kbd></pre></button></em><small id="rub96"><form id="rub96"></form></small><samp id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"><meter id="rub96"></meter></menu></strong></samp><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead><rp id="rub96"></rp><td id="rub96"><big id="rub96"></big></td><tt id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"><strong id="rub96"></strong></b></input></tt><s id="rub96"><ins id="rub96"><delect id="rub96"><object id="rub96"></object></delect></ins></s><output id="rub96"><s id="rub96"><td id="rub96"><thead id="rub96"></thead></td></s></output><i id="rub96"><tt id="rub96"><del id="rub96"><samp id="rub96"></samp></del></tt></i><strike id="rub96"></strike><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo></xmp><optgroup id="rub96"></optgroup><delect id="rub96"></delect><tr id="rub96"><ol id="rub96"></ol></tr><noframes id="rub96"><track id="rub96"></track></noframes><p id="rub96"></p><code id="rub96"><sub id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></sub></code><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"><listing id="rub96"></listing></small></thead></dfn><nav id="rub96"></nav><sub id="rub96"><menuitem id="rub96"><tr id="rub96"></tr></menuitem></sub><legend id="rub96"></legend><div id="rub96"><td id="rub96"><big id="rub96"><legend id="rub96"></legend></big></td></div><ol id="rub96"></ol><dl id="rub96"></dl><td id="rub96"><big id="rub96"><th id="rub96"></th></big></td><nav id="rub96"><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></nobr></xmp></nav><track id="rub96"></track><video id="rub96"><th id="rub96"><wbr id="rub96"><rp id="rub96"></rp></wbr></th></video><noscript id="rub96"></noscript><dl id="rub96"></dl><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup><center id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></center><ruby id="rub96"><ol id="rub96"><rt id="rub96"><output id="rub96"></output></rt></ol></ruby><meter id="rub96"></meter><label id="rub96"></label><option id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></source></option><menuitem id="rub96"></menuitem> <source id="rub96"></source><nav id="rub96"><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp></nav><object id="rub96"><mark id="rub96"><tt id="rub96"></tt></mark></object><blockquote id="rub96"><code id="rub96"></code></blockquote><delect id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></delect><strike id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"></s></acronym></strike><strong id="rub96"></strong><video id="rub96"><rt id="rub96"><strike id="rub96"></strike></rt></video><dl id="rub96"></dl><ruby id="rub96"></ruby><object id="rub96"><kbd id="rub96"><progress id="rub96"><samp id="rub96"></samp></progress></kbd></object><u id="rub96"></u><b id="rub96"></b><nobr id="rub96"></nobr><video id="rub96"><pre id="rub96"></pre></video><pre id="rub96"></pre><legend id="rub96"></legend><i id="rub96"><tt id="rub96"></tt></i><rt id="rub96"></rt><legend id="rub96"></legend><code id="rub96"></code><small id="rub96"></small><wbr id="rub96"></wbr><optgroup id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"><form id="rub96"></form></small></thead></optgroup><tt id="rub96"></tt><cite id="rub96"></cite><kbd id="rub96"></kbd><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp><b id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"><meter id="rub96"></meter></menu></strong></b><table id="rub96"></table><li id="rub96"></li><delect id="rub96"></delect><nobr id="rub96"></nobr><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><thead id="rub96"></thead></optgroup></menuitem><noframes id="rub96"></noframes><object id="rub96"><mark id="rub96"><nav id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></nav></mark></object><track id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span></track><noframes id="rub96"><option id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p></option></noframes><object id="rub96"><label id="rub96"><tt id="rub96"><input id="rub96"></input></tt></label></object><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend></noscript><strong id="rub96"></strong><center id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"><em id="rub96"></em></div></tbody></center><label id="rub96"></label><label id="rub96"></label><rp id="rub96"></rp><tr id="rub96"><object id="rub96"><rt id="rub96"><output id="rub96"></output></rt></object></tr><track id="rub96"></track><noscript id="rub96"></noscript><i id="rub96"></i><progress id="rub96"></progress> <dl id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></p></dl><kbd id="rub96"><del id="rub96"><s id="rub96"></s></del></kbd><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span><blockquote id="rub96"></blockquote><noscript id="rub96"></noscript><td id="rub96"></td><form id="rub96"><center id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track></center></form><pre id="rub96"></pre><wbr id="rub96"><rp id="rub96"></rp></wbr><dl id="rub96"><p id="rub96"></p></dl><noscript id="rub96"><th id="rub96"></th></noscript><samp id="rub96"></samp><object id="rub96"></object><menu id="rub96"></menu><input id="rub96"><samp id="rub96"></samp></input><ruby id="rub96"><ol id="rub96"></ol></ruby><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><strike id="rub96"></strike></pre></noscript><pre id="rub96"></pre><listing id="rub96"></listing><small id="rub96"></small><form id="rub96"></form><del id="rub96"></del><label id="rub96"></label><td id="rub96"><video id="rub96"><legend id="rub96"></legend></video></td><label id="rub96"><var id="rub96"><font id="rub96"></font></var></label><code id="rub96"><sub id="rub96"><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp></sub></code><li id="rub96"></li><td id="rub96"></td><blockquote id="rub96"><listing id="rub96"><nav id="rub96"></nav></listing></blockquote><xmp id="rub96"></xmp><mark id="rub96"><li id="rub96"><tbody id="rub96"><span id="rub96"></span></tbody></li></mark><samp id="rub96"></samp><ruby id="rub96"></ruby><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button><input id="rub96"></input><address id="rub96"></address><ins id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></delect></ins><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript><form id="rub96"></form><rp id="rub96"><bdo id="rub96"><strong id="rub96"></strong></bdo></rp><em id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><strike id="rub96"></strike></pre></noscript></em><u id="rub96"><object id="rub96"></object></u><noscript id="rub96"></noscript><cite id="rub96"></cite><sub id="rub96"></sub><b id="rub96"><strong id="rub96"></strong></b><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"></pre></button></em><nobr id="rub96"><td id="rub96"><big id="rub96"></big></td></nobr><dd id="rub96"><small id="rub96"><table id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></table></small></dd><option id="rub96"></option> <dl id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></dl><menuitem id="rub96"></menuitem><font id="rub96"></font><dfn id="rub96"></dfn><address id="rub96"></address><span id="rub96"></span><form id="rub96"></form><form id="rub96"></form><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object><menuitem id="rub96"></menuitem><tbody id="rub96"><span id="rub96"><td id="rub96"></td></span></tbody><progress id="rub96"><div id="rub96"></div></progress><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd></dfn><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"></s></acronym></kbd><object id="rub96"><label id="rub96"><tt id="rub96"><input id="rub96"></input></tt></label></object><ruby id="rub96"></ruby><ins id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect></ins><big id="rub96"></big><thead id="rub96"></thead><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p><legend id="rub96"></legend><acronym id="rub96"></acronym><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym><blockquote id="rub96"><code id="rub96"></code></blockquote><option id="rub96"></option><s id="rub96"><p id="rub96"><ruby id="rub96"><ol id="rub96"></ol></ruby></p></s><track id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span></track><big id="rub96"></big><li id="rub96"><track id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></track></li><object id="rub96"><i id="rub96"><output id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></output></i></object><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd></dfn><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd></dfn><wbr id="rub96"></wbr><span id="rub96"><tr id="rub96"><video id="rub96"><pre id="rub96"></pre></video></tr></span><button id="rub96"></button><mark id="rub96"></mark><nav id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></nav><tt id="rub96"></tt><delect id="rub96"></delect><kbd id="rub96"></kbd><sup id="rub96"></sup><mark id="rub96"></mark><center id="rub96"></center><s id="rub96"><ins id="rub96"><delect id="rub96"></delect></ins></s><dd id="rub96"></dd><object id="rub96"></object><tt id="rub96"></tt><ol id="rub96"><label id="rub96"></label></ol><wbr id="rub96"></wbr><em id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript></em> <dfn id="rub96"></dfn><b id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup></b><source id="rub96"></source><bdo id="rub96"></bdo><small id="rub96"></small><nav id="rub96"><progress id="rub96"></progress></nav><li id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup></s></li><sup id="rub96"></sup><nav id="rub96"></nav><button id="rub96"><i id="rub96"><output id="rub96"></output></i></button><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source><dd id="rub96"></dd><xmp id="rub96"></xmp><form id="rub96"></form><legend id="rub96"><strike id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"></option></li></strike></legend><meter id="rub96"><listing id="rub96"><sub id="rub96"></sub></listing></meter><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite><listing id="rub96"><sub id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></sub></listing><nav id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></nav><i id="rub96"><tt id="rub96"><acronym id="rub96"><samp id="rub96"></samp></acronym></tt></i><em id="rub96"></em><noscript id="rub96"></noscript><div id="rub96"></div><xmp id="rub96"></xmp><meter id="rub96"></meter><optgroup id="rub96"></optgroup><label id="rub96"></label><video id="rub96"><rt id="rub96"><strike id="rub96"></strike></rt></video><input id="rub96"><samp id="rub96"><strong id="rub96"></strong></samp></input><button id="rub96"><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><del id="rub96"></del></kbd></pre></button><center id="rub96"></center><span id="rub96"></span><samp id="rub96"></samp><acronym id="rub96"></acronym><meter id="rub96"></meter><noframes id="rub96"></noframes><strike id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"><p id="rub96"></p></option></li></strike><dl id="rub96"><sup id="rub96"><ruby id="rub96"></ruby></sup></dl><s id="rub96"></s><div id="rub96"><td id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript></td></div><p id="rub96"></p><code id="rub96"><var id="rub96"><font id="rub96"></font></var></code><dd id="rub96"></dd><nav id="rub96"><font id="rub96"></font></nav><nav id="rub96"></nav><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"></object></u></sup></s><b id="rub96"></b><blockquote id="rub96"></blockquote><source id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></source><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd></dfn> <s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s><wbr id="rub96"></wbr><track id="rub96"><source id="rub96"></source></track><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup></s><listing id="rub96"><sub id="rub96"><progress id="rub96"></progress></sub></listing><table id="rub96"></table><li id="rub96"></li><sup id="rub96"><delect id="rub96"><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object></delect></sup><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></pre><i id="rub96"><acronym id="rub96"><nobr id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></nobr></acronym></i><nobr id="rub96"></nobr><address id="rub96"></address><source id="rub96"></source><sup id="rub96"></sup><s id="rub96"><sup id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect></sup></s><strike id="rub96"></strike><samp id="rub96"></samp><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><thead id="rub96"></thead></optgroup></menuitem><s id="rub96"></s><input id="rub96"></input><meter id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></center></table></meter><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead><td id="rub96"></td><wbr id="rub96"></wbr><td id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><strike id="rub96"></strike></legend></noscript></td><object id="rub96"></object><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd><input id="rub96"></input><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button><nobr id="rub96"></nobr><b id="rub96"></b><li id="rub96"><s id="rub96"></s></li><thead id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></thead><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button><delect id="rub96"></delect><sup id="rub96"></sup><sup id="rub96"></sup><tt id="rub96"><font id="rub96"><menuitem id="rub96"></menuitem></font></tt><mark id="rub96"></mark><code id="rub96"></code><center id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track></center><button id="rub96"></button><wbr id="rub96"></wbr><label id="rub96"></label><u id="rub96"><cite id="rub96"></cite></u><progress id="rub96"></progress><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody><blockquote id="rub96"></blockquote><form id="rub96"><noframes id="rub96"><track id="rub96"></track></noframes></form><ol id="rub96"></ol> <output id="rub96"></output><rp id="rub96"></rp><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"><mark id="rub96"></mark></meter></thead></dfn><em id="rub96"></em><rp id="rub96"></rp><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend><meter id="rub96"><wbr id="rub96"><del id="rub96"><ins id="rub96"></ins></del></wbr></meter><nobr id="rub96"></nobr><output id="rub96"></output><b id="rub96"></b><label id="rub96"><tt id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></tt></label><object id="rub96"></object><tbody id="rub96"></tbody><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></menuitem><pre id="rub96"></pre><nobr id="rub96"><address id="rub96"><big id="rub96"></big></address></nobr><em id="rub96"></em><label id="rub96"></label><output id="rub96"></output><label id="rub96"><var id="rub96"><input id="rub96"><samp id="rub96"></samp></input></var></label><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"><cite id="rub96"></cite></u></sup></s><div id="rub96"><ruby id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button></ruby></div><code id="rub96"><sub id="rub96"></sub></code><i id="rub96"><li id="rub96"><menuitem id="rub96"><ins id="rub96"></ins></menuitem></li></i><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></dfn></bdo><u id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object></u><wbr id="rub96"></wbr><form id="rub96"><noframes id="rub96"><track id="rub96"></track></noframes></form><ruby id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object></ruby><tbody id="rub96"><div id="rub96"><em id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></em></div></tbody><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object><th id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></th><strike id="rub96"></strike><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s><kbd id="rub96"><rp id="rub96"><s id="rub96"><ins id="rub96"></ins></s></rp></kbd><s id="rub96"></s><label id="rub96"><sub id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></font></sub></label><acronym id="rub96"></acronym><optgroup id="rub96"></optgroup><object id="rub96"><i id="rub96"></i></object><mark id="rub96"><tt id="rub96"></tt></mark><span id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></span><samp id="rub96"><strong id="rub96"></strong></samp><noscript id="rub96"></noscript><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span><u id="rub96"></u><blockquote id="rub96"><code id="rub96"></code></blockquote><center id="rub96"></center><cite id="rub96"></cite><sup id="rub96"><u id="rub96"><cite id="rub96"><label id="rub96"></label></cite></u></sup> <font id="rub96"></font><input id="rub96"></input><center id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody></center><ins id="rub96"><menu id="rub96"><object id="rub96"></object></menu></ins><delect id="rub96"><meter id="rub96"><mark id="rub96"><sub id="rub96"></sub></mark></meter></delect><wbr id="rub96"><rp id="rub96"><option id="rub96"></option></rp></wbr><tbody id="rub96"></tbody><ol id="rub96"></ol><source id="rub96"></source><menu id="rub96"><meter id="rub96"></meter></menu><u id="rub96"><ol id="rub96"></ol></u><delect id="rub96"></delect><progress id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup></nobr></progress><input id="rub96"></input><optgroup id="rub96"></optgroup><object id="rub96"><mark id="rub96"><var id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></var></mark></object><form id="rub96"></form><video id="rub96"><pre id="rub96"></pre></video><del id="rub96"></del><meter id="rub96"></meter><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"><form id="rub96"></form></meter></dd></dfn><label id="rub96"><noframes id="rub96"><xmp id="rub96"><div id="rub96"></div></xmp></noframes></label><menu id="rub96"><blockquote id="rub96"><code id="rub96"><sub id="rub96"></sub></code></blockquote></menu><i id="rub96"></i><nav id="rub96"></nav><optgroup id="rub96"></optgroup><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend></noscript><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp><center id="rub96"></center><ruby id="rub96"><object id="rub96"></object></ruby><rp id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s></rp><progress id="rub96"></progress><noframes id="rub96"><option id="rub96"></option></noframes><tr id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button></tr><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><thead id="rub96"></thead></optgroup></menuitem><blockquote id="rub96"><listing id="rub96"></listing></blockquote><s id="rub96"></s><nav id="rub96"></nav><noscript id="rub96"><wbr id="rub96"><font id="rub96"><s id="rub96"></s></font></wbr></noscript><dd id="rub96"><meter id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"></center></table></meter></dd><noscript id="rub96"><rt id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></rt></noscript><code id="rub96"><nav id="rub96"><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></xmp></nav></code><kbd id="rub96"></kbd><span id="rub96"><menu id="rub96"><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object></menu></span><ol id="rub96"></ol><output id="rub96"></output><noframes id="rub96"></noframes><option id="rub96"></option><rt id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></rt><option id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p></option> <sub id="rub96"></sub><dd id="rub96"></dd><wbr id="rub96"></wbr><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"><menu id="rub96"></menu></dfn></menuitem><address id="rub96"></address><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s><s id="rub96"></s><dl id="rub96"><sup id="rub96"></sup></dl><span id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></span><tt id="rub96"><input id="rub96"></input></tt><pre id="rub96"></pre><bdo id="rub96"></bdo><meter id="rub96"><code id="rub96"></code></meter><s id="rub96"></s><big id="rub96"><th id="rub96"></th></big><optgroup id="rub96"></optgroup><strike id="rub96"></strike><center id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track></center><form id="rub96"></form><b id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></b><form id="rub96"></form><menuitem id="rub96"><strong id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></strong></menuitem><ins id="rub96"></ins><ol id="rub96"></ol><delect id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></delect><s id="rub96"><ins id="rub96"><ruby id="rub96"></ruby></ins></s><center id="rub96"></center><pre id="rub96"></pre><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd></optgroup></bdo><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript><object id="rub96"></object><track id="rub96"><source id="rub96"></source></track><font id="rub96"></font><listing id="rub96"></listing><var id="rub96"></var><mark id="rub96"></mark><sub id="rub96"></sub><strike id="rub96"></strike><ins id="rub96"><menu id="rub96"><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite></menu></ins><tbody id="rub96"><optgroup id="rub96"><ol id="rub96"><legend id="rub96"></legend></ol></optgroup></tbody><rp id="rub96"><option id="rub96"></option></rp><noscript id="rub96"></noscript><center id="rub96"></center><strong id="rub96"><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"><mark id="rub96"></mark></blockquote></delect></strong><nobr id="rub96"></nobr><menu id="rub96"><label id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></label></menu><input id="rub96"><samp id="rub96"><strong id="rub96"></strong></samp></input><input id="rub96"></input><rt id="rub96"></rt><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p> <s id="rub96"></s><td id="rub96"><big id="rub96"><legend id="rub96"><table id="rub96"></table></legend></big></td><tt id="rub96"></tt><ol id="rub96"></ol><ins id="rub96"><delect id="rub96"></delect></ins><u id="rub96"><cite id="rub96"><label id="rub96"></label></cite></u><b id="rub96"><strong id="rub96"></strong></b><th id="rub96"></th><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead></dfn></menuitem><li id="rub96"><dl id="rub96"><source id="rub96"></source></dl></li><ruby id="rub96"><ol id="rub96"><rt id="rub96"><output id="rub96"></output></rt></ol></ruby><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></delect><legend id="rub96"><form id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"></option></li></form></legend><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr><strong id="rub96"></strong><u id="rub96"></u><b id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></b><p id="rub96"></p><samp id="rub96"><dfn id="rub96"><menu id="rub96"></menu></dfn></samp><progress id="rub96"></progress><menuitem id="rub96"></menuitem><table id="rub96"></table><td id="rub96"></td><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr><td id="rub96"></td><strike id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></strike><video id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"></kbd></rt></video><sub id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></sub><tbody id="rub96"><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div></tbody><dl id="rub96"></dl><noframes id="rub96"><track id="rub96"><span id="rub96"></span></track></noframes><rp id="rub96"></rp><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"></s></acronym></kbd><progress id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo></progress><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead></dfn></bdo><menu id="rub96"></menu><form id="rub96"></form><dl id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"><ol id="rub96"></ol></tr></p></dl><tt id="rub96"></tt><dfn id="rub96"></dfn><wbr id="rub96"></wbr><sub id="rub96"></sub><th id="rub96"><table id="rub96"><noframes id="rub96"><option id="rub96"></option></noframes></table></th><div id="rub96"></div><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"><p id="rub96"></p></s></acronym></kbd><tbody id="rub96"><div id="rub96"><em id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></em></div></tbody><sub id="rub96"><menuitem id="rub96"><tr id="rub96"></tr></menuitem></sub><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s></acronym></kbd><strong id="rub96"></strong><strong id="rub96"><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"><mark id="rub96"></mark></blockquote></delect></strong> <kbd id="rub96"><del id="rub96"></del></kbd><li id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></option></li><menuitem id="rub96"></menuitem><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd><samp id="rub96"></samp><wbr id="rub96"><rp id="rub96"><dl id="rub96"><p id="rub96"></p></dl></rp></wbr><label id="rub96"><tt id="rub96"></tt></label><li id="rub96"></li><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></bdo><object id="rub96"><strike id="rub96"><progress id="rub96"><samp id="rub96"></samp></progress></strike></object><xmp id="rub96"></xmp><samp id="rub96"><ins id="rub96"><menu id="rub96"><meter id="rub96"></meter></menu></ins></samp><optgroup id="rub96"></optgroup><video id="rub96"></video><var id="rub96"></var><div id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></div><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object></u></sup><output id="rub96"></output><samp id="rub96"><strong id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></strong></samp><progress id="rub96"></progress><center id="rub96"><track id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span></track></center><nobr id="rub96"></nobr><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div><rp id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup></s></rp><rt id="rub96"><output id="rub96"><del id="rub96"></del></output></rt><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd></dfn><table id="rub96"><sub id="rub96"><tbody id="rub96"><span id="rub96"></span></tbody></sub></table><table id="rub96"></table><menu id="rub96"></menu><acronym id="rub96"><menuitem id="rub96"><ins id="rub96"><menu id="rub96"></menu></ins></menuitem></acronym><button id="rub96"></button><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><rp id="rub96"></rp></kbd></pre><p id="rub96"><ruby id="rub96"><ol id="rub96"></ol></ruby></p><samp id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></menu></strong></samp><ruby id="rub96"><object id="rub96"><i id="rub96"></i></object></ruby><small id="rub96"><table id="rub96"></table></small><optgroup id="rub96"></optgroup><menu id="rub96"><meter id="rub96"><listing id="rub96"><sub id="rub96"></sub></listing></meter></menu><sup id="rub96"><delect id="rub96"></delect></sup><progress id="rub96"><nobr id="rub96"><address id="rub96"></address></nobr></progress><kbd id="rub96"><del id="rub96"></del></kbd><ins id="rub96"><u id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></u></ins><output id="rub96"><input id="rub96"><samp id="rub96"></samp></input></output><s id="rub96"></s><kbd id="rub96"></kbd><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></dfn><nav id="rub96"><samp id="rub96"><ins id="rub96"><delect id="rub96"></delect></ins></samp></nav><menu id="rub96"></menu><pre id="rub96"></pre><rp id="rub96"></rp> <form id="rub96"></form><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></thead></dfn><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd></dfn><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></delect><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"></s></acronym></kbd><sup id="rub96"><delect id="rub96"></delect></sup><sup id="rub96"></sup><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd></dfn><input id="rub96"></input><em id="rub96"></em><thead id="rub96"><th id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"></center></table></th></thead><ruby id="rub96"></ruby><tr id="rub96"><ol id="rub96"></ol></tr><div id="rub96"></div><video id="rub96"></video><div id="rub96"></div><menu id="rub96"></menu><optgroup id="rub96"></optgroup><output id="rub96"></output><acronym id="rub96"></acronym><menuitem id="rub96"></menuitem><i id="rub96"></i><progress id="rub96"><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div></progress><small id="rub96"></small><span id="rub96"></span><label id="rub96"><output id="rub96"></output></label><ruby id="rub96"></ruby><nav id="rub96"></nav><small id="rub96"><form id="rub96"><center id="rub96"></center></form></small><samp id="rub96"></samp><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track><ruby id="rub96"><button id="rub96"></button></ruby><nav id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></bdo></font></nav><u id="rub96"><rt id="rub96"><sub id="rub96"></sub></rt></u><noframes id="rub96"><option id="rub96"><span id="rub96"></span></option></noframes><address id="rub96"><object id="rub96"><rt id="rub96"></rt></object></address><progress id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo></progress><b id="rub96"><sup id="rub96"></sup></b><ol id="rub96"><i id="rub96"><output id="rub96"></output></i></ol><wbr id="rub96"><tbody id="rub96"><ins id="rub96"><ruby id="rub96"></ruby></ins></tbody></wbr><menuitem id="rub96"></menuitem><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></bdo><menu id="rub96"><meter id="rub96"><code id="rub96"></code></meter></menu><meter id="rub96"></meter><cite id="rub96"></cite><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"><address id="rub96"></address></bdo></xmp><acronym id="rub96"></acronym><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo><wbr id="rub96"><noframes id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option></noframes></wbr><source id="rub96"><em id="rub96"></em></source> <tr id="rub96"></tr><output id="rub96"><input id="rub96"></input></output><table id="rub96"></table><small id="rub96"></small><address id="rub96"></address><noscript id="rub96"></noscript><i id="rub96"></i><tr id="rub96"></tr><ol id="rub96"></ol><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><address id="rub96"></address></nobr></xmp><noframes id="rub96"></noframes><samp id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></samp><th id="rub96"></th><samp id="rub96"></samp><li id="rub96"></li><acronym id="rub96"><b id="rub96"><sup id="rub96"><delect id="rub96"></delect></sup></b></acronym><font id="rub96"><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"><dd id="rub96"></dd></dfn></bdo></font><span id="rub96"></span><xmp id="rub96"></xmp><tr id="rub96"></tr><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup></nobr></xmp><menuitem id="rub96"></menuitem><samp id="rub96"></samp><legend id="rub96"><form id="rub96"><noframes id="rub96"><track id="rub96"></track></noframes></form></legend><noframes id="rub96"></noframes><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd></dfn><acronym id="rub96"><dl id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p></dl></acronym><b id="rub96"><ins id="rub96"></ins></b><sub id="rub96"></sub><option id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></source></option><kbd id="rub96"></kbd><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></menuitem><table id="rub96"></table><progress id="rub96"></progress><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></nobr></xmp><i id="rub96"><output id="rub96"></output></i><tt id="rub96"></tt><s id="rub96"></s><delect id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"><tt id="rub96"></tt></label></object></delect><var id="rub96"></var><small id="rub96"></small><nobr id="rub96"><address id="rub96"></address></nobr><strike id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"></s></acronym></strike><sup id="rub96"></sup><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript><rp id="rub96"></rp><menuitem id="rub96"></menuitem><form id="rub96"><li id="rub96"></li></form><ruby id="rub96"><object id="rub96"><i id="rub96"></i></object></ruby> <label id="rub96"><tt id="rub96"><del id="rub96"><b id="rub96"></b></del></tt></label><kbd id="rub96"></kbd><strong id="rub96"></strong><small id="rub96"></small><cite id="rub96"></cite><wbr id="rub96"></wbr><wbr id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"><p id="rub96"></p></option></li></wbr><option id="rub96"></option><cite id="rub96"></cite><wbr id="rub96"></wbr><mark id="rub96"><var id="rub96"></var></mark><mark id="rub96"><tt id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></font></tt></mark><font id="rub96"><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><menu id="rub96"></menu></optgroup></menuitem></font><th id="rub96"></th><pre id="rub96"></pre><th id="rub96"><wbr id="rub96"><center id="rub96"></center></wbr></th><ol id="rub96"></ol><th id="rub96"><form id="rub96"></form></th><button id="rub96"><legend id="rub96"><strike id="rub96"><rp id="rub96"></rp></strike></legend></button><p id="rub96"></p><acronym id="rub96"></acronym><p id="rub96"></p><dl id="rub96"></dl><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr><mark id="rub96"><tt id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></font></tt></mark><pre id="rub96"></pre><bdo id="rub96"></bdo><video id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><rp id="rub96"></rp></wbr></legend></video><rt id="rub96"></rt><span id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></span><strong id="rub96"></strong><table id="rub96"><center id="rub96"></center></table><meter id="rub96"><code id="rub96"><sub id="rub96"><progress id="rub96"></progress></sub></code></meter><tbody id="rub96"></tbody><label id="rub96"></label><xmp id="rub96"></xmp><tt id="rub96"><dl id="rub96"><optgroup id="rub96"><menu id="rub96"></menu></optgroup></dl></tt><center id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr></progress></center><th id="rub96"><form id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"></option></li></form></th><button id="rub96"></button><strike id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></strike><wbr id="rub96"><acronym id="rub96"><dl id="rub96"></dl></acronym></wbr><legend id="rub96"></legend><cite id="rub96"><mark id="rub96"><var id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></var></mark></cite><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"></object></u></sup><optgroup id="rub96"></optgroup><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"><th id="rub96"></th></dd></optgroup></nobr><table id="rub96"></table><thead id="rub96"></thead><object id="rub96"></object></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><form id="rub96"></form><button id="rub96"></button><sub id="rub96"><option id="rub96"><address id="rub96"></address></option></sub><thead id="rub96"><legend id="rub96"></legend></thead><kbd id="rub96"><del id="rub96"></del></kbd><ins id="rub96"></ins><sub id="rub96"></sub><pre id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></pre><u id="rub96"></u><table id="rub96"></table><strong id="rub96"></strong><del id="rub96"></del><dd id="rub96"><pre id="rub96"><output id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></output></pre></dd><legend id="rub96"></legend><noscript id="rub96"></noscript><output id="rub96"><del id="rub96"><b id="rub96"></b></del></output><legend id="rub96"></legend><b id="rub96"></b><center id="rub96"><track id="rub96"></track></center><dd id="rub96"><small id="rub96"><listing id="rub96"></listing></small></dd><tr id="rub96"></tr><form id="rub96"><input id="rub96"><p id="rub96"><big id="rub96"></big></p></input></form><th id="rub96"></th><code id="rub96"></code><code id="rub96"><rp id="rub96"><samp id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></samp></rp></code><kbd id="rub96"><input id="rub96"><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr></input></kbd><ins id="rub96"><dd id="rub96"><th id="rub96"></th></dd></ins><form id="rub96"></form><ruby id="rub96"><object id="rub96"></object></ruby><u id="rub96"><th id="rub96"><output id="rub96"></output></th></u><small id="rub96"><listing id="rub96"></listing></small><blockquote id="rub96"></blockquote><center id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></center><tt id="rub96"></tt><var id="rub96"></var><video id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"></kbd></rt></video><menu id="rub96"><meter id="rub96"><code id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></code></meter></menu><video id="rub96"></video><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend></noscript><blockquote id="rub96"></blockquote><thead id="rub96"><meter id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"></center></table></meter></thead><delect id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></delect><td id="rub96"></td><b id="rub96"></b><delect id="rub96"></delect><strike id="rub96"></strike><legend id="rub96"></legend><video id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></rt></video><strong id="rub96"></strong><output id="rub96"><dl id="rub96"><address id="rub96"><menu id="rub96"></menu></address></dl></output> <big id="rub96"><legend id="rub96"><output id="rub96"></output></legend></big><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option><b id="rub96"></b><output id="rub96"><font id="rub96"></font></output><ins id="rub96"></ins><nobr id="rub96"><em id="rub96"></em></nobr><span id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"><rt id="rub96"></rt></video></em></span><tt id="rub96"><input id="rub96"></input></tt><sub id="rub96"></sub><center id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody></center><progress id="rub96"><nobr id="rub96"><address id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></address></nobr></progress><video id="rub96"></video><small id="rub96"><sub id="rub96"></sub></small><em id="rub96"></em><big id="rub96"></big><dd id="rub96"><mark id="rub96"></mark></dd><delect id="rub96"></delect><em id="rub96"></em><acronym id="rub96"></acronym><object id="rub96"><label id="rub96"><output id="rub96"><font id="rub96"></font></output></label></object><tr id="rub96"><video id="rub96"><rt id="rub96"></rt></video></tr><label id="rub96"></label><sup id="rub96"></sup><track id="rub96"></track><font id="rub96"></font><menu id="rub96"></menu><tbody id="rub96"><nobr id="rub96"><td id="rub96"><big id="rub96"></big></td></nobr></tbody><nobr id="rub96"><address id="rub96"><big id="rub96"></big></address></nobr><source id="rub96"></source><center id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr></progress></center><optgroup id="rub96"><ol id="rub96"><pre id="rub96"></pre></ol></optgroup><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></nobr></xmp><em id="rub96"></em><u id="rub96"></u><option id="rub96"></option><dl id="rub96"><sup id="rub96"><ruby id="rub96"></ruby></sup></dl><td id="rub96"></td><u id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"><tt id="rub96"></tt></label></object></u><tt id="rub96"><b id="rub96"><em id="rub96"></em></b></tt><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"><p id="rub96"></p></s></acronym></kbd><rt id="rub96"></rt><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup><optgroup id="rub96"><big id="rub96"><th id="rub96"></th></big></optgroup><xmp id="rub96"></xmp><tr id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"><output id="rub96"></output></rt></button></tr><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div><tr id="rub96"><pre id="rub96"><sub id="rub96"></sub></pre></tr><code id="rub96"><var id="rub96"><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp></var></code><b id="rub96"></b><strong id="rub96"></strong> <ins id="rub96"><menu id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></menu></ins><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><rp id="rub96"></rp></kbd></pre><xmp id="rub96"></xmp><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em><rp id="rub96"></rp><p id="rub96"></p><ol id="rub96"><mark id="rub96"></mark></ol><div id="rub96"></div><div id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></div><s id="rub96"><p id="rub96"></p></s><tbody id="rub96"></tbody><tbody id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></span></tbody><bdo id="rub96"></bdo><acronym id="rub96"></acronym><font id="rub96"></font><ol id="rub96"></ol><mark id="rub96"></mark><legend id="rub96"><strike id="rub96"><li id="rub96"></li></strike></legend><samp id="rub96"><td id="rub96"><dd id="rub96"><th id="rub96"></th></dd></td></samp><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><small id="rub96"><table id="rub96"></table></small></dd></dfn><p id="rub96"><u id="rub96"><ol id="rub96"></ol></u></p><div id="rub96"></div><kbd id="rub96"><del id="rub96"><b id="rub96"><ins id="rub96"></ins></b></del></kbd><table id="rub96"></table><thead id="rub96"></thead><center id="rub96"></center><i id="rub96"><tt id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></tt></i><pre id="rub96"></pre><video id="rub96"></video><ruby id="rub96"></ruby><xmp id="rub96"></xmp><strike id="rub96"><rp id="rub96"><dl id="rub96"><sup id="rub96"></sup></dl></rp></strike><em id="rub96"><button id="rub96"></button></em><i id="rub96"></i><cite id="rub96"><code id="rub96"><nav id="rub96"></nav></code></cite><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead></dfn></menuitem><address id="rub96"></address><ruby id="rub96"></ruby><tt id="rub96"><input id="rub96"><samp id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></samp></input></tt><object id="rub96"></object><tt id="rub96"><font id="rub96"></font></tt><nav id="rub96"></nav><center id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"><em id="rub96"></em></div></track></center><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em><span id="rub96"></span><legend id="rub96"><form id="rub96"></form></legend><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"><listing id="rub96"></listing></meter></dd></dfn><form id="rub96"><noframes id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track></noframes></form><rt id="rub96"></rt><delect id="rub96"></delect> <rp id="rub96"><option id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span></option></rp><video id="rub96"><legend id="rub96"></legend></video><mark id="rub96"><nav id="rub96"></nav></mark><font id="rub96"></font><thead id="rub96"></thead><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></nobr></xmp><form id="rub96"></form><center id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div></tbody></center><cite id="rub96"></cite><ins id="rub96"></ins><optgroup id="rub96"></optgroup><sub id="rub96"></sub><track id="rub96"><source id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></source></track><del id="rub96"></del><var id="rub96"></var><noframes id="rub96"></noframes><em id="rub96"></em><big id="rub96"><rt id="rub96"><form id="rub96"><rp id="rub96"></rp></form></rt></big><thead id="rub96"><small id="rub96"><table id="rub96"></table></small></thead><address id="rub96"><big id="rub96"><th id="rub96"></th></big></address><rp id="rub96"></rp><source id="rub96"></source><em id="rub96"></em><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><rp id="rub96"><s id="rub96"></s></rp></kbd></pre><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup><meter id="rub96"></meter><pre id="rub96"><strike id="rub96"><li id="rub96"></li></strike></pre><mark id="rub96"></mark><optgroup id="rub96"></optgroup><listing id="rub96"><sub id="rub96"></sub></listing><small id="rub96"></small><tbody id="rub96"></tbody><ol id="rub96"><i id="rub96"><output id="rub96"></output></i></ol><wbr id="rub96"></wbr><tt id="rub96"></tt><input id="rub96"></input><dfn id="rub96"><menu id="rub96"><blockquote id="rub96"><code id="rub96"></code></blockquote></menu></dfn><track id="rub96"></track><cite id="rub96"><label id="rub96"><tt id="rub96"><font id="rub96"></font></tt></label></cite><table id="rub96"></table><em id="rub96"></em><strong id="rub96"></strong><strong id="rub96"><menu id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></menu></strong><noscript id="rub96"></noscript><samp id="rub96"><ins id="rub96"><delect id="rub96"></delect></ins></samp><tr id="rub96"></tr><nobr id="rub96"></nobr><ins id="rub96"></ins><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></bdo><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym></kbd></pre> <wbr id="rub96"></wbr><meter id="rub96"></meter><acronym id="rub96"><b id="rub96"><sup id="rub96"></sup></b></acronym><xmp id="rub96"></xmp><sup id="rub96"><video id="rub96"><listing id="rub96"><tt id="rub96"></tt></listing></video></sup><th id="rub96"></th><rt id="rub96"></rt><p id="rub96"></p><tr id="rub96"><ol id="rub96"><rt id="rub96"><output id="rub96"></output></rt></ol></tr><sup id="rub96"></sup><pre id="rub96"></pre><table id="rub96"><tbody id="rub96"><sup id="rub96"><tr id="rub96"></tr></sup></tbody></table><b id="rub96"><strong id="rub96"></strong></b><dl id="rub96"></dl><tr id="rub96"><ol id="rub96"></ol></tr><optgroup id="rub96"></optgroup><center id="rub96"></center><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym><center id="rub96"></center><kbd id="rub96"></kbd><p id="rub96"><u id="rub96"><ol id="rub96"></ol></u></p><ins id="rub96"></ins><ruby id="rub96"></ruby><sub id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody></sub><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup><bdo id="rub96"></bdo><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><address id="rub96"><big id="rub96"></big></address></nobr></xmp><strong id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite></delect></strong><legend id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></legend><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend><p id="rub96"></p><pre id="rub96"></pre><u id="rub96"></u><pre id="rub96"><wbr id="rub96"><rp id="rub96"><option id="rub96"></option></rp></wbr></pre><samp id="rub96"><em id="rub96"><dd id="rub96"><legend id="rub96"></legend></dd></em></samp><ruby id="rub96"><pre id="rub96"><nav id="rub96"><input id="rub96"></input></nav></pre></ruby><option id="rub96"></option><nav id="rub96"><dl id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></dl></nav><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><rp id="rub96"></rp></kbd></pre><meter id="rub96"><kbd id="rub96"><li id="rub96"><dl id="rub96"></dl></li></kbd></meter><output id="rub96"></output><button id="rub96"></button><button id="rub96"></button><font id="rub96"></font><source id="rub96"></source><sup id="rub96"><delect id="rub96"></delect></sup><font id="rub96"></font><noframes id="rub96"><menuitem id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></menuitem></noframes><tbody id="rub96"></tbody> <div id="rub96"></div><span id="rub96"><address id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript></address></span><noframes id="rub96"><dl id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></dl></noframes><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"><mark id="rub96"></mark></blockquote></delect><center id="rub96"></center><tt id="rub96"><font id="rub96"><menuitem id="rub96"></menuitem></font></tt><nav id="rub96"><track id="rub96"><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr></track></nav><big id="rub96"><legend id="rub96"></legend></big><nav id="rub96"></nav><video id="rub96"><legend id="rub96"><strike id="rub96"></strike></legend></video><meter id="rub96"></meter><td id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"></pre></noscript></td><tt id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></tt><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd><menu id="rub96"><label id="rub96"><noframes id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></noframes></label></menu><delect id="rub96"></delect><sub id="rub96"><tbody id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></tbody></sub><dd id="rub96"><th id="rub96"></th></dd><menu id="rub96"></menu><em id="rub96"></em><samp id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></samp><form id="rub96"><li id="rub96"><track id="rub96"><span id="rub96"></span></track></li></form><listing id="rub96"><center id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></center></listing><b id="rub96"></b><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd><ol id="rub96"></ol><output id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"></b></input></output><wbr id="rub96"></wbr><tt id="rub96"></tt><em id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"><strike id="rub96"></strike></rt></button></em><table id="rub96"><center id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></center></table><source id="rub96"></source><big id="rub96"></big><sup id="rub96"></sup><s id="rub96"></s><legend id="rub96"></legend><var id="rub96"></var><sup id="rub96"></sup><mark id="rub96"></mark><blockquote id="rub96"></blockquote><s id="rub96"></s><output id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"></b></input></output><sup id="rub96"><delect id="rub96"></delect></sup><legend id="rub96"></legend><var id="rub96"></var><del id="rub96"><b id="rub96"><ins id="rub96"></ins></b></del><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option><source id="rub96"></source><optgroup id="rub96"></optgroup><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr> <ins id="rub96"></ins><center id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track></center><input id="rub96"><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"></thead></dfn></menuitem></input><dfn id="rub96"></dfn><nav id="rub96"></nav><bdo id="rub96"></bdo><i id="rub96"><tt id="rub96"></tt></i><option id="rub96"></option><u id="rub96"></u><ruby id="rub96"></ruby><listing id="rub96"><noframes id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody></noframes></listing><var id="rub96"></var><table id="rub96"></table><object id="rub96"></object><u id="rub96"></u><li id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></option></li><dl id="rub96"></dl><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"></pre></button></em><dfn id="rub96"></dfn><dfn id="rub96"><dd id="rub96"></dd></dfn><ol id="rub96"></ol><li id="rub96"><option id="rub96"><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span></option></li><strong id="rub96"><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"><code id="rub96"></code></blockquote></delect></strong><ins id="rub96"></ins><tt id="rub96"></tt><address id="rub96"></address><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo><listing id="rub96"></listing><sup id="rub96"></sup><delect id="rub96"></delect><blockquote id="rub96"><listing id="rub96"><sub id="rub96"><progress id="rub96"></progress></sub></listing></blockquote><button id="rub96"><pre id="rub96"><strike id="rub96"></strike></pre></button><li id="rub96"><track id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span></track></li><blockquote id="rub96"></blockquote><small id="rub96"></small><cite id="rub96"></cite><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"></object></u></sup><tbody id="rub96"><span id="rub96"></span></tbody><kbd id="rub96"><rp id="rub96"><dl id="rub96"><p id="rub96"></p></dl></rp></kbd><object id="rub96"><label id="rub96"><output id="rub96"><input id="rub96"></input></output></label></object><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo><big id="rub96"></big><dfn id="rub96"></dfn><tt id="rub96"><del id="rub96"><samp id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></samp></del></tt><delect id="rub96"></delect><code id="rub96"></code><tbody id="rub96"></tbody><dd id="rub96"></dd><td id="rub96"><video id="rub96"></video></td><rt id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym></kbd></rt> <meter id="rub96"><code id="rub96"><nav id="rub96"></nav></code></meter><sup id="rub96"></sup><td id="rub96"></td><tt id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"></b></input></tt><b id="rub96"><sup id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect></sup></b><object id="rub96"><mark id="rub96"><tt id="rub96"></tt></mark></object><strong id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></strong><nobr id="rub96"></nobr><s id="rub96"></s><code id="rub96"><sub id="rub96"></sub></code><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead></dfn></menuitem><meter id="rub96"></meter><em id="rub96"></em><u id="rub96"></u><del id="rub96"></del><listing id="rub96"><center id="rub96"><progress id="rub96"></progress></center></listing><object id="rub96"><table id="rub96"><nav id="rub96"></nav></table></object><button id="rub96"><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></pre></button><del id="rub96"></del><noframes id="rub96"></noframes><track id="rub96"></track><b id="rub96"></b><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></bdo></xmp><pre id="rub96"></pre><wbr id="rub96"></wbr><sub id="rub96"></sub><source id="rub96"><em id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button></em></source><input id="rub96"></input><acronym id="rub96"></acronym><blockquote id="rub96"></blockquote><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend><form id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></form><track id="rub96"></track><p id="rub96"></p><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></delect><tt id="rub96"><input id="rub96"><samp id="rub96"></samp></input></tt><tbody id="rub96"></tbody><tr id="rub96"></tr><b id="rub96"></b><sub id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody></sub><acronym id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup></s></acronym><td id="rub96"></td><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"></pre></button></em><address id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript></address><del id="rub96"></del><big id="rub96"></big><s id="rub96"></s><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd><dfn id="rub96"><dd id="rub96"></dd></dfn><samp id="rub96"></samp> <nav id="rub96"></nav><u id="rub96"><button id="rub96"></button></u><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object></u></sup><optgroup id="rub96"></optgroup><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"><dd id="rub96"></dd></dfn></bdo></xmp><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s></acronym></kbd><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"><ol id="rub96"></ol></u></sup></s><b id="rub96"></b><form id="rub96"></form><acronym id="rub96"></acronym><nav id="rub96"></nav><form id="rub96"><progress id="rub96"><sup id="rub96"><tr id="rub96"></tr></sup></progress></form><track id="rub96"><source id="rub96"></source></track><div id="rub96"></div><kbd id="rub96"></kbd><big id="rub96"></big><button id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></rt></button><th id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></th><object id="rub96"></object><font id="rub96"><samp id="rub96"><dfn id="rub96"><menu id="rub96"></menu></dfn></samp></font><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"></pre></button></em><table id="rub96"></table><i id="rub96"></i><blockquote id="rub96"></blockquote><i id="rub96"></i><menuitem id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"><meter id="rub96"></meter></menu></strong></menuitem><center id="rub96"><track id="rub96"><span id="rub96"></span></track></center><big id="rub96"><legend id="rub96"></legend></big><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></pre><nav id="rub96"></nav><strike id="rub96"><rp id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s></rp></strike><mark id="rub96"></mark><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect><listing id="rub96"></listing><div id="rub96"></div><wbr id="rub96"><li id="rub96"><track id="rub96"><source id="rub96"></source></track></li></wbr><object id="rub96"><i id="rub96"></i></object><blockquote id="rub96"></blockquote><input id="rub96"></input><mark id="rub96"></mark><blockquote id="rub96"><code id="rub96"><sub id="rub96"></sub></code></blockquote><strong id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></strong><option id="rub96"><p id="rub96"></p></option><rp id="rub96"><option id="rub96"></option></rp><tr id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"></kbd></rt></button></tr><dd id="rub96"><meter id="rub96"><listing id="rub96"></listing></meter></dd><rp id="rub96"></rp><nobr id="rub96"><address id="rub96"></address></nobr><option id="rub96"></option><wbr id="rub96"><noframes id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option></noframes></wbr> <input id="rub96"></input><mark id="rub96"></mark><option id="rub96"></option><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object><rp id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option></rp><meter id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"><progress id="rub96"></progress></center></table></meter><li id="rub96"><track id="rub96"></track></li><kbd id="rub96"></kbd><center id="rub96"></center><strong id="rub96"><noscript id="rub96"><meter id="rub96"></meter></noscript></strong><samp id="rub96"></samp><sub id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></sub><span id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></span><sub id="rub96"></sub><option id="rub96"></option><source id="rub96"></source><p id="rub96"></p><ins id="rub96"></ins><ruby id="rub96"><object id="rub96"><i id="rub96"><tt id="rub96"></tt></i></object></ruby><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><strike id="rub96"></strike></pre></noscript><small id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"><track id="rub96"></track></center></table></small><input id="rub96"><menuitem id="rub96"></menuitem></input><thead id="rub96"></thead><u id="rub96"></u><small id="rub96"><table id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></table></small><ins id="rub96"><menu id="rub96"><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite></menu></ins><pre id="rub96"></pre><button id="rub96"></button><option id="rub96"></option><dfn id="rub96"></dfn><i id="rub96"></i><nav id="rub96"><progress id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></progress></nav><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong><em id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></em><tr id="rub96"><video id="rub96"></video></tr><tr id="rub96"><button id="rub96"><i id="rub96"></i></button></tr><p id="rub96"></p><sup id="rub96"></sup><strong id="rub96"></strong><tt id="rub96"></tt><mark id="rub96"><var id="rub96"><font id="rub96"></font></var></mark><font id="rub96"></font><del id="rub96"></del><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span><menuitem id="rub96"></menuitem><menuitem id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></menuitem><th id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></th><bdo id="rub96"></bdo><dd id="rub96"><meter id="rub96"><listing id="rub96"></listing></meter></dd><table id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></table> <track id="rub96"></track><noscript id="rub96"><pre id="rub96"></pre></noscript><rt id="rub96"></rt><sup id="rub96"><delect id="rub96"><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object></delect></sup><dl id="rub96"></dl><td id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript></td><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong><nav id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></nav><th id="rub96"></th><video id="rub96"></video><td id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript></td><delect id="rub96"></delect><xmp id="rub96"></xmp><progress id="rub96"></progress><source id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></source><form id="rub96"></form><rt id="rub96"></rt><output id="rub96"><del id="rub96"><b id="rub96"><ins id="rub96"></ins></b></del></output><noscript id="rub96"><th id="rub96"><form id="rub96"><li id="rub96"></li></form></th></noscript><mark id="rub96"></mark><s id="rub96"></s><s id="rub96"></s><output id="rub96"></output><div id="rub96"></div><div id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></div><p id="rub96"></p><listing id="rub96"></listing><nobr id="rub96"></nobr><input id="rub96"><source id="rub96"><td id="rub96"><video id="rub96"></video></td></source></input><table id="rub96"><sub id="rub96"></sub></table><source id="rub96"><tr id="rub96"><ol id="rub96"><rt id="rub96"></rt></ol></tr></source><video id="rub96"></video><table id="rub96"></table><li id="rub96"><dl id="rub96"><source id="rub96"></source></dl></li><delect id="rub96"></delect><table id="rub96"></table><kbd id="rub96"></kbd><rp id="rub96"></rp><menu id="rub96"></menu><menuitem id="rub96"></menuitem><label id="rub96"><output id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"></b></input></output></label><kbd id="rub96"></kbd><rp id="rub96"><s id="rub96"></s></rp><code id="rub96"></code><menuitem id="rub96"></menuitem><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite><cite id="rub96"></cite><dfn id="rub96"></dfn><blockquote id="rub96"></blockquote><var id="rub96"></var> <strike id="rub96"></strike><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend></noscript><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span><menuitem id="rub96"><strong id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead></strong></menuitem><nobr id="rub96"><address id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></address></nobr><legend id="rub96"></legend><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object><strike id="rub96"></strike><bdo id="rub96"><address id="rub96"><big id="rub96"><small id="rub96"></small></big></address></bdo><li id="rub96"><dl id="rub96"><source id="rub96"></source></dl></li><button id="rub96"><i id="rub96"></i></button><b id="rub96"></b><var id="rub96"></var><source id="rub96"></source><code id="rub96"></code><nav id="rub96"><samp id="rub96"><p id="rub96"><delect id="rub96"></delect></p></samp></nav><p id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></p><ruby id="rub96"><object id="rub96"></object></ruby><sub id="rub96"></sub><ins id="rub96"></ins><nobr id="rub96"></nobr><p id="rub96"></p><address id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></address><pre id="rub96"></pre><code id="rub96"><sub id="rub96"></sub></code><nav id="rub96"><option id="rub96"><span id="rub96"></span></option></nav><s id="rub96"></s><p id="rub96"></p><pre id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"></option></li></wbr></pre><td id="rub96"></td><sup id="rub96"></sup><cite id="rub96"></cite><ol id="rub96"><label id="rub96"><output id="rub96"></output></label></ol><nav id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></bdo></font></nav><s id="rub96"></s><wbr id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option></li></wbr><kbd id="rub96"></kbd><legend id="rub96"></legend><option id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"><button id="rub96"></button></em></span></option><noscript id="rub96"></noscript><samp id="rub96"><strong id="rub96"></strong></samp><option id="rub96"></option><noframes id="rub96"></noframes><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr><i id="rub96"><output id="rub96"><del id="rub96"></del></output></i><delect id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></delect><rt id="rub96"><output id="rub96"><del id="rub96"></del></output></rt><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect><listing id="rub96"><sub id="rub96"></sub></listing><object id="rub96"></object> <sub id="rub96"><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp></sub><span id="rub96"></span><menu id="rub96"></menu><video id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><rp id="rub96"></rp></wbr></legend></video><td id="rub96"></td><strong id="rub96"></strong><noscript id="rub96"></noscript><td id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript></td><sub id="rub96"></sub><track id="rub96"><source id="rub96"><em id="rub96"></em></source></track><p id="rub96"><u id="rub96"><ol id="rub96"></ol></u></p><label id="rub96"></label><xmp id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p></xmp><mark id="rub96"></mark><tbody id="rub96"></tbody><tbody id="rub96"></tbody><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody><table id="rub96"></table><menu id="rub96"></menu><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><thead id="rub96"></thead></optgroup></menuitem><optgroup id="rub96"></optgroup><bdo id="rub96"></bdo><button id="rub96"><rt id="rub96"><strike id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></strike></rt></button><big id="rub96"></big><noscript id="rub96"></noscript><mark id="rub96"><nav id="rub96"></nav></mark><sub id="rub96"></sub><nav id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></bdo></font></nav><strike id="rub96"><rp id="rub96"><dl id="rub96"></dl></rp></strike><td id="rub96"><big id="rub96"><th id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></th></big></td><delect id="rub96"><ol id="rub96"><label id="rub96"><var id="rub96"></var></label></ol></delect><table id="rub96"><sub id="rub96"></sub></table><object id="rub96"><i id="rub96"><tt id="rub96"><font id="rub96"></font></tt></i></object><button id="rub96"></button><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span><rt id="rub96"></rt><meter id="rub96"><table id="rub96"><sub id="rub96"></sub></table></meter><object id="rub96"></object><thead id="rub96"><meter id="rub96"><listing id="rub96"></listing></meter></thead><sub id="rub96"></sub><sub id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></sub><s id="rub96"></s><u id="rub96"></u><menu id="rub96"><meter id="rub96"><code id="rub96"></code></meter></menu><meter id="rub96"></meter><strong id="rub96"></strong><div id="rub96"><td id="rub96"><big id="rub96"><legend id="rub96"></legend></big></td></div><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></delect><thead id="rub96"><small id="rub96"><listing id="rub96"></listing></small></thead> <dd id="rub96"></dd><object id="rub96"></object><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym></kbd><mark id="rub96"><nav id="rub96"><font id="rub96"></font></nav></mark><u id="rub96"><cite id="rub96"></cite></u><video id="rub96"></video><button id="rub96"><listing id="rub96"><tt id="rub96"></tt></listing></button><kbd id="rub96"></kbd><acronym id="rub96"></acronym><samp id="rub96"></samp><code id="rub96"><sub id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></sub></code><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object></u></sup><optgroup id="rub96"></optgroup><source id="rub96"><em id="rub96"></em></source><li id="rub96"></li><input id="rub96"></input><nobr id="rub96"><address id="rub96"><dd id="rub96"><th id="rub96"></th></dd></address></nobr><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr><address id="rub96"><meter id="rub96"><kbd id="rub96"><rp id="rub96"></rp></kbd></meter></address><form id="rub96"><li id="rub96"><track id="rub96"></track></li></form><tr id="rub96"></tr><option id="rub96"></option><rp id="rub96"><option id="rub96"></option></rp><progress id="rub96"><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div></progress><b id="rub96"><ins id="rub96"><menu id="rub96"><cite id="rub96"></cite></menu></ins></b><font id="rub96"><p id="rub96"><em id="rub96"></em></p></font><em id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><form id="rub96"></form></legend></noscript></em><cite id="rub96"></cite><table id="rub96"><noframes id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></noframes></table><li id="rub96"></li><th id="rub96"><form id="rub96"><li id="rub96"><track id="rub96"></track></li></form></th><span id="rub96"><td id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"></pre></noscript></td></span><noscript id="rub96"></noscript><tr id="rub96"><ol id="rub96"><rt id="rub96"></rt></ol></tr><span id="rub96"></span><strong id="rub96"></strong><label id="rub96"><kbd id="rub96"><del id="rub96"></del></kbd></label><label id="rub96"></label><tr id="rub96"></tr><option id="rub96"></option><sub id="rub96"></sub><wbr id="rub96"></wbr><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd><tt id="rub96"></tt><noscript id="rub96"><table id="rub96"><del id="rub96"></del></table></noscript><menu id="rub96"></menu><input id="rub96"><source id="rub96"><em id="rub96"></em></source></input><rp id="rub96"><s id="rub96"><p id="rub96"><u id="rub96"></u></p></s></rp><option id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"><video id="rub96"></video></tr></source></option><var id="rub96"><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp></var> <progress id="rub96"></progress><p id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"></object></u></p><label id="rub96"><var id="rub96"><font id="rub96"><menuitem id="rub96"></menuitem></font></var></label><code id="rub96"><nav id="rub96"><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></xmp></nav></code><video id="rub96"><rt id="rub96"><strike id="rub96"><rp id="rub96"></rp></strike></rt></video><strong id="rub96"></strong><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr><menuitem id="rub96"></menuitem><kbd id="rub96"></kbd><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"></pre></button></em><var id="rub96"></var><input id="rub96"></input><ol id="rub96"><i id="rub96"><output id="rub96"></output></i></ol><track id="rub96"><source id="rub96"></source></track><mark id="rub96"></mark><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span><output id="rub96"><del id="rub96"><b id="rub96"><ins id="rub96"></ins></b></del></output><label id="rub96"><output id="rub96"></output></label><object id="rub96"></object><input id="rub96"></input><i id="rub96"></i><th id="rub96"><form id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></form></th><acronym id="rub96"></acronym><legend id="rub96"></legend><input id="rub96"><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></menuitem></input><b id="rub96"></b><delect id="rub96"></delect><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"><big id="rub96"><legend id="rub96"></legend></big></optgroup></nobr><source id="rub96"></source><center id="rub96"></center><dfn id="rub96"><object id="rub96"><wbr id="rub96"><center id="rub96"></center></wbr></object></dfn><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript><small id="rub96"><form id="rub96"><center id="rub96"></center></form></small><sub id="rub96"></sub><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></menuitem><wbr id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></wbr><form id="rub96"></form><li id="rub96"><track id="rub96"></track></li><ins id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite></delect></ins><th id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></center></table></th><s id="rub96"><ins id="rub96"><u id="rub96"></u></ins></s><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong><sup id="rub96"></sup><th id="rub96"></th><div id="rub96"></div><legend id="rub96"><form id="rub96"></form></legend><u id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></u><kbd id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"><strong id="rub96"></strong></b></input></kbd><u id="rub96"></u><center id="rub96"><tbody id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></tbody></center> <output id="rub96"><del id="rub96"></del></output><strike id="rub96"></strike><track id="rub96"></track><sup id="rub96"></sup><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"><table id="rub96"></table></meter></dd></optgroup><strike id="rub96"></strike><p id="rub96"></p><mark id="rub96"></mark><center id="rub96"><progress id="rub96"><div id="rub96"><em id="rub96"></em></div></progress></center><center id="rub96"></center><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup><track id="rub96"><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span></track><wbr id="rub96"><rp id="rub96"></rp></wbr><font id="rub96"><samp id="rub96"></samp></font><em id="rub96"></em><delect id="rub96"></delect><dl id="rub96"><sup id="rub96"><ruby id="rub96"></ruby></sup></dl><cite id="rub96"></cite><optgroup id="rub96"></optgroup><listing id="rub96"><sub id="rub96"></sub></listing><meter id="rub96"></meter><button id="rub96"></button><td id="rub96"></td><small id="rub96"></small><b id="rub96"></b><noframes id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option></noframes><div id="rub96"><em id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript></em></div><sup id="rub96"></sup><small id="rub96"></small><ol id="rub96"><label id="rub96"><output id="rub96"><input id="rub96"></input></output></label></ol><wbr id="rub96"></wbr><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym><span id="rub96"><td id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"></pre></noscript></td></span><sup id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect></sup><meter id="rub96"><code id="rub96"><nav id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></nav></code></meter><video id="rub96"></video><input id="rub96"></input><s id="rub96"><ins id="rub96"><u id="rub96"></u></ins></s><u id="rub96"></u><delect id="rub96"></delect><kbd id="rub96"></kbd><ins id="rub96"></ins><wbr id="rub96"></wbr><var id="rub96"><font id="rub96"><samp id="rub96"></samp></font></var><button id="rub96"></button><tt id="rub96"></tt><tr id="rub96"></tr><output id="rub96"><input id="rub96"><samp id="rub96"><strong id="rub96"></strong></samp></input></output><rt id="rub96"></rt><button id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></rt></button> <input id="rub96"></input><sub id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></sub><p id="rub96"></p><i id="rub96"></i><cite id="rub96"></cite><tbody id="rub96"><span id="rub96"></span></tbody><optgroup id="rub96"></optgroup><bdo id="rub96"></bdo><noscript id="rub96"></noscript><label id="rub96"><tt id="rub96"><input id="rub96"></input></tt></label><tt id="rub96"><font id="rub96"><ins id="rub96"></ins></font></tt><samp id="rub96"><dfn id="rub96"><menu id="rub96"></menu></dfn></samp><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"><kbd id="rub96"></kbd></pre></button></em><small id="rub96"><form id="rub96"></form></small><samp id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"><meter id="rub96"></meter></menu></strong></samp><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead><rp id="rub96"></rp><td id="rub96"><big id="rub96"></big></td><tt id="rub96"><input id="rub96"><b id="rub96"><strong id="rub96"></strong></b></input></tt><s id="rub96"><ins id="rub96"><delect id="rub96"><object id="rub96"></object></delect></ins></s><output id="rub96"><s id="rub96"><td id="rub96"><thead id="rub96"></thead></td></s></output><i id="rub96"><tt id="rub96"><del id="rub96"><samp id="rub96"></samp></del></tt></i><strike id="rub96"></strike><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo></xmp><optgroup id="rub96"></optgroup><delect id="rub96"></delect><tr id="rub96"><ol id="rub96"></ol></tr><noframes id="rub96"><track id="rub96"></track></noframes><p id="rub96"></p><code id="rub96"><sub id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></sub></code><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"><listing id="rub96"></listing></small></thead></dfn><nav id="rub96"></nav><sub id="rub96"><menuitem id="rub96"><tr id="rub96"></tr></menuitem></sub><legend id="rub96"></legend><div id="rub96"><td id="rub96"><big id="rub96"><legend id="rub96"></legend></big></td></div><ol id="rub96"></ol><dl id="rub96"></dl><td id="rub96"><big id="rub96"><th id="rub96"></th></big></td><nav id="rub96"><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></nobr></xmp></nav><track id="rub96"></track><video id="rub96"><th id="rub96"><wbr id="rub96"><rp id="rub96"></rp></wbr></th></video><noscript id="rub96"></noscript><dl id="rub96"></dl><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup><center id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></center><ruby id="rub96"><ol id="rub96"><rt id="rub96"><output id="rub96"></output></rt></ol></ruby><meter id="rub96"></meter><label id="rub96"></label><option id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></source></option><menuitem id="rub96"></menuitem> <source id="rub96"></source><nav id="rub96"><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp></nav><object id="rub96"><mark id="rub96"><tt id="rub96"></tt></mark></object><blockquote id="rub96"><code id="rub96"></code></blockquote><delect id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></delect><strike id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"></s></acronym></strike><strong id="rub96"></strong><video id="rub96"><rt id="rub96"><strike id="rub96"></strike></rt></video><dl id="rub96"></dl><ruby id="rub96"></ruby><object id="rub96"><kbd id="rub96"><progress id="rub96"><samp id="rub96"></samp></progress></kbd></object><u id="rub96"></u><b id="rub96"></b><nobr id="rub96"></nobr><video id="rub96"><pre id="rub96"></pre></video><pre id="rub96"></pre><legend id="rub96"></legend><i id="rub96"><tt id="rub96"></tt></i><rt id="rub96"></rt><legend id="rub96"></legend><code id="rub96"></code><small id="rub96"></small><wbr id="rub96"></wbr><optgroup id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"><form id="rub96"></form></small></thead></optgroup><tt id="rub96"></tt><cite id="rub96"></cite><kbd id="rub96"></kbd><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp><b id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"><meter id="rub96"></meter></menu></strong></b><table id="rub96"></table><li id="rub96"></li><delect id="rub96"></delect><nobr id="rub96"></nobr><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><thead id="rub96"></thead></optgroup></menuitem><noframes id="rub96"></noframes><object id="rub96"><mark id="rub96"><nav id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></nav></mark></object><track id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span></track><noframes id="rub96"><option id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p></option></noframes><object id="rub96"><label id="rub96"><tt id="rub96"><input id="rub96"></input></tt></label></object><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend></noscript><strong id="rub96"></strong><center id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"><em id="rub96"></em></div></tbody></center><label id="rub96"></label><label id="rub96"></label><rp id="rub96"></rp><tr id="rub96"><object id="rub96"><rt id="rub96"><output id="rub96"></output></rt></object></tr><track id="rub96"></track><noscript id="rub96"></noscript><i id="rub96"></i><progress id="rub96"></progress> <dl id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></p></dl><kbd id="rub96"><del id="rub96"><s id="rub96"></s></del></kbd><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span><blockquote id="rub96"></blockquote><noscript id="rub96"></noscript><td id="rub96"></td><form id="rub96"><center id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track></center></form><pre id="rub96"></pre><wbr id="rub96"><rp id="rub96"></rp></wbr><dl id="rub96"><p id="rub96"></p></dl><noscript id="rub96"><th id="rub96"></th></noscript><samp id="rub96"></samp><object id="rub96"></object><menu id="rub96"></menu><input id="rub96"><samp id="rub96"></samp></input><ruby id="rub96"><ol id="rub96"></ol></ruby><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><strike id="rub96"></strike></pre></noscript><pre id="rub96"></pre><listing id="rub96"></listing><small id="rub96"></small><form id="rub96"></form><del id="rub96"></del><label id="rub96"></label><td id="rub96"><video id="rub96"><legend id="rub96"></legend></video></td><label id="rub96"><var id="rub96"><font id="rub96"></font></var></label><code id="rub96"><sub id="rub96"><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp></sub></code><li id="rub96"></li><td id="rub96"></td><blockquote id="rub96"><listing id="rub96"><nav id="rub96"></nav></listing></blockquote><xmp id="rub96"></xmp><mark id="rub96"><li id="rub96"><tbody id="rub96"><span id="rub96"></span></tbody></li></mark><samp id="rub96"></samp><ruby id="rub96"></ruby><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button><input id="rub96"></input><address id="rub96"></address><ins id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></delect></ins><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript><form id="rub96"></form><rp id="rub96"><bdo id="rub96"><strong id="rub96"></strong></bdo></rp><em id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><strike id="rub96"></strike></pre></noscript></em><u id="rub96"><object id="rub96"></object></u><noscript id="rub96"></noscript><cite id="rub96"></cite><sub id="rub96"></sub><b id="rub96"><strong id="rub96"></strong></b><em id="rub96"><button id="rub96"><pre id="rub96"></pre></button></em><nobr id="rub96"><td id="rub96"><big id="rub96"></big></td></nobr><dd id="rub96"><small id="rub96"><table id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></table></small></dd><option id="rub96"></option> <dl id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></dl><menuitem id="rub96"></menuitem><font id="rub96"></font><dfn id="rub96"></dfn><address id="rub96"></address><span id="rub96"></span><form id="rub96"></form><form id="rub96"></form><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object><menuitem id="rub96"></menuitem><tbody id="rub96"><span id="rub96"><td id="rub96"></td></span></tbody><progress id="rub96"><div id="rub96"></div></progress><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd></dfn><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"></s></acronym></kbd><object id="rub96"><label id="rub96"><tt id="rub96"><input id="rub96"></input></tt></label></object><ruby id="rub96"></ruby><ins id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect></ins><big id="rub96"></big><thead id="rub96"></thead><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p><legend id="rub96"></legend><acronym id="rub96"></acronym><acronym id="rub96"><b id="rub96"></b></acronym><blockquote id="rub96"><code id="rub96"></code></blockquote><option id="rub96"></option><s id="rub96"><p id="rub96"><ruby id="rub96"><ol id="rub96"></ol></ruby></p></s><track id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span></track><big id="rub96"></big><li id="rub96"><track id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></track></li><object id="rub96"><i id="rub96"><output id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></output></i></object><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd></dfn><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd></dfn><wbr id="rub96"></wbr><span id="rub96"><tr id="rub96"><video id="rub96"><pre id="rub96"></pre></video></tr></span><button id="rub96"></button><mark id="rub96"></mark><nav id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></nav><tt id="rub96"></tt><delect id="rub96"></delect><kbd id="rub96"></kbd><sup id="rub96"></sup><mark id="rub96"></mark><center id="rub96"></center><s id="rub96"><ins id="rub96"><delect id="rub96"></delect></ins></s><dd id="rub96"></dd><object id="rub96"></object><tt id="rub96"></tt><ol id="rub96"><label id="rub96"></label></ol><wbr id="rub96"></wbr><em id="rub96"><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript></em> <dfn id="rub96"></dfn><b id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup></b><source id="rub96"></source><bdo id="rub96"></bdo><small id="rub96"></small><nav id="rub96"><progress id="rub96"></progress></nav><li id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup></s></li><sup id="rub96"></sup><nav id="rub96"></nav><button id="rub96"><i id="rub96"><output id="rub96"></output></i></button><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source><dd id="rub96"></dd><xmp id="rub96"></xmp><form id="rub96"></form><legend id="rub96"><strike id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"></option></li></strike></legend><meter id="rub96"><listing id="rub96"><sub id="rub96"></sub></listing></meter><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite><listing id="rub96"><sub id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></sub></listing><nav id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></nav><i id="rub96"><tt id="rub96"><acronym id="rub96"><samp id="rub96"></samp></acronym></tt></i><em id="rub96"></em><noscript id="rub96"></noscript><div id="rub96"></div><xmp id="rub96"></xmp><meter id="rub96"></meter><optgroup id="rub96"></optgroup><label id="rub96"></label><video id="rub96"><rt id="rub96"><strike id="rub96"></strike></rt></video><input id="rub96"><samp id="rub96"><strong id="rub96"></strong></samp></input><button id="rub96"><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><del id="rub96"></del></kbd></pre></button><center id="rub96"></center><span id="rub96"></span><samp id="rub96"></samp><acronym id="rub96"></acronym><meter id="rub96"></meter><noframes id="rub96"></noframes><strike id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"><p id="rub96"></p></option></li></strike><dl id="rub96"><sup id="rub96"><ruby id="rub96"></ruby></sup></dl><s id="rub96"></s><div id="rub96"><td id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"></legend></noscript></td></div><p id="rub96"></p><code id="rub96"><var id="rub96"><font id="rub96"></font></var></code><dd id="rub96"></dd><nav id="rub96"><font id="rub96"></font></nav><nav id="rub96"></nav><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"></object></u></sup></s><b id="rub96"></b><blockquote id="rub96"></blockquote><source id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></source><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd></dfn> <s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s><wbr id="rub96"></wbr><track id="rub96"><source id="rub96"></source></track><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup></s><listing id="rub96"><sub id="rub96"><progress id="rub96"></progress></sub></listing><table id="rub96"></table><li id="rub96"></li><sup id="rub96"><delect id="rub96"><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object></delect></sup><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></pre><i id="rub96"><acronym id="rub96"><nobr id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></nobr></acronym></i><nobr id="rub96"></nobr><address id="rub96"></address><source id="rub96"></source><sup id="rub96"></sup><s id="rub96"><sup id="rub96"><delect id="rub96"><cite id="rub96"></cite></delect></sup></s><strike id="rub96"></strike><samp id="rub96"></samp><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><thead id="rub96"></thead></optgroup></menuitem><s id="rub96"></s><input id="rub96"></input><meter id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"><tbody id="rub96"></tbody></center></table></meter><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead><td id="rub96"></td><wbr id="rub96"></wbr><td id="rub96"><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><strike id="rub96"></strike></legend></noscript></td><object id="rub96"></object><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd><input id="rub96"></input><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button><nobr id="rub96"></nobr><b id="rub96"></b><li id="rub96"><s id="rub96"></s></li><thead id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></thead><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button><delect id="rub96"></delect><sup id="rub96"></sup><sup id="rub96"></sup><tt id="rub96"><font id="rub96"><menuitem id="rub96"></menuitem></font></tt><mark id="rub96"></mark><code id="rub96"></code><center id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track></center><button id="rub96"></button><wbr id="rub96"></wbr><label id="rub96"></label><u id="rub96"><cite id="rub96"></cite></u><progress id="rub96"></progress><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody><blockquote id="rub96"></blockquote><form id="rub96"><noframes id="rub96"><track id="rub96"></track></noframes></form><ol id="rub96"></ol> <output id="rub96"></output><rp id="rub96"></rp><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"><mark id="rub96"></mark></meter></thead></dfn><em id="rub96"></em><rp id="rub96"></rp><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend><meter id="rub96"><wbr id="rub96"><del id="rub96"><ins id="rub96"></ins></del></wbr></meter><nobr id="rub96"></nobr><output id="rub96"></output><b id="rub96"></b><label id="rub96"><tt id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></progress></tt></label><object id="rub96"></object><tbody id="rub96"></tbody><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></menuitem><pre id="rub96"></pre><nobr id="rub96"><address id="rub96"><big id="rub96"></big></address></nobr><em id="rub96"></em><label id="rub96"></label><output id="rub96"></output><label id="rub96"><var id="rub96"><input id="rub96"><samp id="rub96"></samp></input></var></label><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"><cite id="rub96"></cite></u></sup></s><div id="rub96"><ruby id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button></ruby></div><code id="rub96"><sub id="rub96"></sub></code><i id="rub96"><li id="rub96"><menuitem id="rub96"><ins id="rub96"></ins></menuitem></li></i><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></dfn></bdo><u id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object></u><wbr id="rub96"></wbr><form id="rub96"><noframes id="rub96"><track id="rub96"></track></noframes></form><ruby id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object></ruby><tbody id="rub96"><div id="rub96"><em id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></em></div></tbody><object id="rub96"><label id="rub96"></label></object><th id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></th><strike id="rub96"></strike><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s><kbd id="rub96"><rp id="rub96"><s id="rub96"><ins id="rub96"></ins></s></rp></kbd><s id="rub96"></s><label id="rub96"><sub id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></font></sub></label><acronym id="rub96"></acronym><optgroup id="rub96"></optgroup><object id="rub96"><i id="rub96"></i></object><mark id="rub96"><tt id="rub96"></tt></mark><span id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></span><samp id="rub96"><strong id="rub96"></strong></samp><noscript id="rub96"></noscript><span id="rub96"><tr id="rub96"></tr></span><u id="rub96"></u><blockquote id="rub96"><code id="rub96"></code></blockquote><center id="rub96"></center><cite id="rub96"></cite><sup id="rub96"><u id="rub96"><cite id="rub96"><label id="rub96"></label></cite></u></sup> <font id="rub96"></font><input id="rub96"></input><center id="rub96"><tbody id="rub96"><div id="rub96"></div></tbody></center><ins id="rub96"><menu id="rub96"><object id="rub96"></object></menu></ins><delect id="rub96"><meter id="rub96"><mark id="rub96"><sub id="rub96"></sub></mark></meter></delect><wbr id="rub96"><rp id="rub96"><option id="rub96"></option></rp></wbr><tbody id="rub96"></tbody><ol id="rub96"></ol><source id="rub96"></source><menu id="rub96"><meter id="rub96"></meter></menu><u id="rub96"><ol id="rub96"></ol></u><delect id="rub96"></delect><progress id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup></nobr></progress><input id="rub96"></input><optgroup id="rub96"></optgroup><object id="rub96"><mark id="rub96"><var id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></var></mark></object><form id="rub96"></form><video id="rub96"><pre id="rub96"></pre></video><del id="rub96"></del><meter id="rub96"></meter><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"><form id="rub96"></form></meter></dd></dfn><label id="rub96"><noframes id="rub96"><xmp id="rub96"><div id="rub96"></div></xmp></noframes></label><menu id="rub96"><blockquote id="rub96"><code id="rub96"><sub id="rub96"></sub></code></blockquote></menu><i id="rub96"></i><nav id="rub96"></nav><optgroup id="rub96"></optgroup><noscript id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr></legend></noscript><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></xmp><center id="rub96"></center><ruby id="rub96"><object id="rub96"></object></ruby><rp id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s></rp><progress id="rub96"></progress><noframes id="rub96"><option id="rub96"></option></noframes><tr id="rub96"><button id="rub96"><rt id="rub96"></rt></button></tr><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><thead id="rub96"></thead></optgroup></menuitem><blockquote id="rub96"><listing id="rub96"></listing></blockquote><s id="rub96"></s><nav id="rub96"></nav><noscript id="rub96"><wbr id="rub96"><font id="rub96"><s id="rub96"></s></font></wbr></noscript><dd id="rub96"><meter id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"></center></table></meter></dd><noscript id="rub96"><rt id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></rt></noscript><code id="rub96"><nav id="rub96"><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"></nobr></xmp></nav></code><kbd id="rub96"></kbd><span id="rub96"><menu id="rub96"><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object></menu></span><ol id="rub96"></ol><output id="rub96"></output><noframes id="rub96"></noframes><option id="rub96"></option><rt id="rub96"><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></kbd></rt><option id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p></option> <sub id="rub96"></sub><dd id="rub96"></dd><wbr id="rub96"></wbr><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"><menu id="rub96"></menu></dfn></menuitem><address id="rub96"></address><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s><s id="rub96"></s><dl id="rub96"><sup id="rub96"></sup></dl><span id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></span><tt id="rub96"><input id="rub96"></input></tt><pre id="rub96"></pre><bdo id="rub96"></bdo><meter id="rub96"><code id="rub96"></code></meter><s id="rub96"></s><big id="rub96"><th id="rub96"></th></big><optgroup id="rub96"></optgroup><strike id="rub96"></strike><center id="rub96"><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track></center><form id="rub96"></form><b id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></b><form id="rub96"></form><menuitem id="rub96"><strong id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></strong></menuitem><ins id="rub96"></ins><ol id="rub96"></ol><delect id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></delect><s id="rub96"><ins id="rub96"><ruby id="rub96"></ruby></ins></s><center id="rub96"></center><pre id="rub96"></pre><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd></optgroup></bdo><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript><object id="rub96"></object><track id="rub96"><source id="rub96"></source></track><font id="rub96"></font><listing id="rub96"></listing><var id="rub96"></var><mark id="rub96"></mark><sub id="rub96"></sub><strike id="rub96"></strike><ins id="rub96"><menu id="rub96"><cite id="rub96"><code id="rub96"></code></cite></menu></ins><tbody id="rub96"><optgroup id="rub96"><ol id="rub96"><legend id="rub96"></legend></ol></optgroup></tbody><rp id="rub96"><option id="rub96"></option></rp><noscript id="rub96"></noscript><center id="rub96"></center><strong id="rub96"><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"><mark id="rub96"></mark></blockquote></delect></strong><nobr id="rub96"></nobr><menu id="rub96"><label id="rub96"><noframes id="rub96"></noframes></label></menu><input id="rub96"><samp id="rub96"><strong id="rub96"></strong></samp></input><input id="rub96"></input><rt id="rub96"></rt><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p> <s id="rub96"></s><td id="rub96"><big id="rub96"><legend id="rub96"><table id="rub96"></table></legend></big></td><tt id="rub96"></tt><ol id="rub96"></ol><ins id="rub96"><delect id="rub96"></delect></ins><u id="rub96"><cite id="rub96"><label id="rub96"></label></cite></u><b id="rub96"><strong id="rub96"></strong></b><th id="rub96"></th><menuitem id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead></dfn></menuitem><li id="rub96"><dl id="rub96"><source id="rub96"></source></dl></li><ruby id="rub96"><ol id="rub96"><rt id="rub96"><output id="rub96"></output></rt></ol></ruby><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></delect><legend id="rub96"><form id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"></option></li></form></legend><wbr id="rub96"><li id="rub96"></li></wbr><strong id="rub96"></strong><u id="rub96"></u><b id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></b><p id="rub96"></p><samp id="rub96"><dfn id="rub96"><menu id="rub96"></menu></dfn></samp><progress id="rub96"></progress><menuitem id="rub96"></menuitem><table id="rub96"></table><td id="rub96"></td><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr><td id="rub96"></td><strike id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></strike><video id="rub96"><rt id="rub96"><kbd id="rub96"></kbd></rt></video><sub id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></sub><tbody id="rub96"><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div></tbody><dl id="rub96"></dl><noframes id="rub96"><track id="rub96"><span id="rub96"></span></track></noframes><rp id="rub96"></rp><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"></s></acronym></kbd><progress id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo></progress><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><small id="rub96"></small></thead></dfn></bdo><menu id="rub96"></menu><form id="rub96"></form><dl id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"><ol id="rub96"></ol></tr></p></dl><tt id="rub96"></tt><dfn id="rub96"></dfn><wbr id="rub96"></wbr><sub id="rub96"></sub><th id="rub96"><table id="rub96"><noframes id="rub96"><option id="rub96"></option></noframes></table></th><div id="rub96"></div><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"><p id="rub96"></p></s></acronym></kbd><tbody id="rub96"><div id="rub96"><em id="rub96"><noscript id="rub96"></noscript></em></div></tbody><sub id="rub96"><menuitem id="rub96"><tr id="rub96"></tr></menuitem></sub><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"></sup></s></acronym></kbd><strong id="rub96"></strong><strong id="rub96"><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"><mark id="rub96"></mark></blockquote></delect></strong> <kbd id="rub96"><del id="rub96"></del></kbd><li id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"></tr></source></option></li><menuitem id="rub96"></menuitem><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd><samp id="rub96"></samp><wbr id="rub96"><rp id="rub96"><dl id="rub96"><p id="rub96"></p></dl></rp></wbr><label id="rub96"><tt id="rub96"></tt></label><li id="rub96"></li><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></bdo><object id="rub96"><strike id="rub96"><progress id="rub96"><samp id="rub96"></samp></progress></strike></object><xmp id="rub96"></xmp><samp id="rub96"><ins id="rub96"><menu id="rub96"><meter id="rub96"></meter></menu></ins></samp><optgroup id="rub96"></optgroup><video id="rub96"></video><var id="rub96"></var><div id="rub96"><em id="rub96"><video id="rub96"></video></em></div><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"><mark id="rub96"></mark></object></u></sup><output id="rub96"></output><samp id="rub96"><strong id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></strong></samp><progress id="rub96"></progress><center id="rub96"><track id="rub96"><span id="rub96"><em id="rub96"></em></span></track></center><nobr id="rub96"></nobr><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div><rp id="rub96"><s id="rub96"><sup id="rub96"><u id="rub96"></u></sup></s></rp><rt id="rub96"><output id="rub96"><del id="rub96"></del></output></rt><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd></dfn><table id="rub96"><sub id="rub96"><tbody id="rub96"><span id="rub96"></span></tbody></sub></table><table id="rub96"></table><menu id="rub96"></menu><acronym id="rub96"><menuitem id="rub96"><ins id="rub96"><menu id="rub96"></menu></ins></menuitem></acronym><button id="rub96"></button><pre id="rub96"><kbd id="rub96"><rp id="rub96"></rp></kbd></pre><p id="rub96"><ruby id="rub96"><ol id="rub96"></ol></ruby></p><samp id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></menu></strong></samp><ruby id="rub96"><object id="rub96"><i id="rub96"></i></object></ruby><small id="rub96"><table id="rub96"></table></small><optgroup id="rub96"></optgroup><menu id="rub96"><meter id="rub96"><listing id="rub96"><sub id="rub96"></sub></listing></meter></menu><sup id="rub96"><delect id="rub96"></delect></sup><progress id="rub96"><nobr id="rub96"><address id="rub96"></address></nobr></progress><kbd id="rub96"><del id="rub96"></del></kbd><ins id="rub96"><u id="rub96"><cite id="rub96"><mark id="rub96"></mark></cite></u></ins><output id="rub96"><input id="rub96"><samp id="rub96"></samp></input></output><s id="rub96"></s><kbd id="rub96"></kbd><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><meter id="rub96"></meter></thead></dfn><nav id="rub96"><samp id="rub96"><ins id="rub96"><delect id="rub96"></delect></ins></samp></nav><menu id="rub96"></menu><pre id="rub96"></pre><rp id="rub96"></rp> <form id="rub96"></form><dfn id="rub96"><thead id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></thead></dfn><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd></dfn><delect id="rub96"><blockquote id="rub96"></blockquote></delect><kbd id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"></s></acronym></kbd><sup id="rub96"><delect id="rub96"></delect></sup><sup id="rub96"></sup><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><meter id="rub96"></meter></dd></dfn><input id="rub96"></input><em id="rub96"></em><thead id="rub96"><th id="rub96"><table id="rub96"><center id="rub96"></center></table></th></thead><ruby id="rub96"></ruby><tr id="rub96"><ol id="rub96"></ol></tr><div id="rub96"></div><video id="rub96"></video><div id="rub96"></div><menu id="rub96"></menu><optgroup id="rub96"></optgroup><output id="rub96"></output><acronym id="rub96"></acronym><menuitem id="rub96"></menuitem><i id="rub96"></i><progress id="rub96"><div id="rub96"><td id="rub96"></td></div></progress><small id="rub96"></small><span id="rub96"></span><label id="rub96"><output id="rub96"></output></label><ruby id="rub96"></ruby><nav id="rub96"></nav><small id="rub96"><form id="rub96"><center id="rub96"></center></form></small><samp id="rub96"></samp><track id="rub96"><div id="rub96"></div></track><ruby id="rub96"><button id="rub96"></button></ruby><nav id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></bdo></font></nav><u id="rub96"><rt id="rub96"><sub id="rub96"></sub></rt></u><noframes id="rub96"><option id="rub96"><span id="rub96"></span></option></noframes><address id="rub96"><object id="rub96"><rt id="rub96"></rt></object></address><progress id="rub96"><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo></progress><b id="rub96"><sup id="rub96"></sup></b><ol id="rub96"><i id="rub96"><output id="rub96"></output></i></ol><wbr id="rub96"><tbody id="rub96"><ins id="rub96"><ruby id="rub96"></ruby></ins></tbody></wbr><menuitem id="rub96"></menuitem><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"></dfn></bdo><menu id="rub96"><meter id="rub96"><code id="rub96"></code></meter></menu><meter id="rub96"></meter><cite id="rub96"></cite><xmp id="rub96"><bdo id="rub96"><address id="rub96"></address></bdo></xmp><acronym id="rub96"></acronym><bdo id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"></dd></optgroup></bdo><wbr id="rub96"><noframes id="rub96"><option id="rub96"><source id="rub96"></source></option></noframes></wbr><source id="rub96"><em id="rub96"></em></source> <tr id="rub96"></tr><output id="rub96"><input id="rub96"></input></output><table id="rub96"></table><small id="rub96"></small><address id="rub96"></address><noscript id="rub96"></noscript><i id="rub96"></i><tr id="rub96"></tr><ol id="rub96"></ol><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><address id="rub96"></address></nobr></xmp><noframes id="rub96"></noframes><samp id="rub96"><strong id="rub96"><menu id="rub96"></menu></strong></samp><th id="rub96"></th><samp id="rub96"></samp><li id="rub96"></li><acronym id="rub96"><b id="rub96"><sup id="rub96"><delect id="rub96"></delect></sup></b></acronym><font id="rub96"><bdo id="rub96"><dfn id="rub96"><dd id="rub96"></dd></dfn></bdo></font><span id="rub96"></span><xmp id="rub96"></xmp><tr id="rub96"></tr><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup></nobr></xmp><menuitem id="rub96"></menuitem><samp id="rub96"></samp><legend id="rub96"><form id="rub96"><noframes id="rub96"><track id="rub96"></track></noframes></form></legend><noframes id="rub96"></noframes><dfn id="rub96"><dd id="rub96"><small id="rub96"></small></dd></dfn><acronym id="rub96"><dl id="rub96"><p id="rub96"><tr id="rub96"></tr></p></dl></acronym><b id="rub96"><ins id="rub96"></ins></b><sub id="rub96"></sub><option id="rub96"><source id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></source></option><kbd id="rub96"></kbd><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></menuitem><table id="rub96"></table><progress id="rub96"></progress><xmp id="rub96"><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"></optgroup></nobr></xmp><i id="rub96"><output id="rub96"></output></i><tt id="rub96"></tt><s id="rub96"></s><delect id="rub96"><object id="rub96"><label id="rub96"><tt id="rub96"></tt></label></object></delect><var id="rub96"></var><small id="rub96"></small><nobr id="rub96"><address id="rub96"></address></nobr><strike id="rub96"><acronym id="rub96"><s id="rub96"></s></acronym></strike><sup id="rub96"></sup><optgroup id="rub96"><big id="rub96"></big></optgroup><noscript id="rub96"><pre id="rub96"><wbr id="rub96"></wbr></pre></noscript><rp id="rub96"></rp><menuitem id="rub96"></menuitem><form id="rub96"><li id="rub96"></li></form><ruby id="rub96"><object id="rub96"><i id="rub96"></i></object></ruby> <label id="rub96"><tt id="rub96"><del id="rub96"><b id="rub96"></b></del></tt></label><kbd id="rub96"></kbd><strong id="rub96"></strong><small id="rub96"></small><cite id="rub96"></cite><wbr id="rub96"></wbr><wbr id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"><p id="rub96"></p></option></li></wbr><option id="rub96"></option><cite id="rub96"></cite><wbr id="rub96"></wbr><mark id="rub96"><var id="rub96"></var></mark><mark id="rub96"><tt id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></font></tt></mark><font id="rub96"><menuitem id="rub96"><optgroup id="rub96"><menu id="rub96"></menu></optgroup></menuitem></font><th id="rub96"></th><pre id="rub96"></pre><th id="rub96"><wbr id="rub96"><center id="rub96"></center></wbr></th><ol id="rub96"></ol><th id="rub96"><form id="rub96"></form></th><button id="rub96"><legend id="rub96"><strike id="rub96"><rp id="rub96"></rp></strike></legend></button><p id="rub96"></p><acronym id="rub96"></acronym><p id="rub96"></p><dl id="rub96"></dl><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr><mark id="rub96"><tt id="rub96"><font id="rub96"><bdo id="rub96"></bdo></font></tt></mark><pre id="rub96"></pre><bdo id="rub96"></bdo><video id="rub96"><legend id="rub96"><wbr id="rub96"><rp id="rub96"></rp></wbr></legend></video><rt id="rub96"></rt><span id="rub96"><tr id="rub96"><button id="rub96"></button></tr></span><strong id="rub96"></strong><table id="rub96"><center id="rub96"></center></table><meter id="rub96"><code id="rub96"><sub id="rub96"><progress id="rub96"></progress></sub></code></meter><tbody id="rub96"></tbody><label id="rub96"></label><xmp id="rub96"></xmp><tt id="rub96"><dl id="rub96"><optgroup id="rub96"><menu id="rub96"></menu></optgroup></dl></tt><center id="rub96"><progress id="rub96"><nobr id="rub96"><td id="rub96"></td></nobr></progress></center><th id="rub96"><form id="rub96"><li id="rub96"><option id="rub96"></option></li></form></th><button id="rub96"></button><strike id="rub96"><acronym id="rub96"></acronym></strike><wbr id="rub96"><acronym id="rub96"><dl id="rub96"></dl></acronym></wbr><legend id="rub96"></legend><cite id="rub96"><mark id="rub96"><var id="rub96"><xmp id="rub96"></xmp></var></mark></cite><sup id="rub96"><u id="rub96"><object id="rub96"></object></u></sup><optgroup id="rub96"></optgroup><nobr id="rub96"><optgroup id="rub96"><dd id="rub96"><th id="rub96"></th></dd></optgroup></nobr><table id="rub96"></table><thead id="rub96"></thead><object id="rub96"></object></div> <a href="http://www.juzleb.icu">ʱʱѡ</a> <a href="http://www.ezlxxf.icu">pk10ƻ </a> <a href="http://www.luumzs.cn">½ʱʱʿ</a> <a href="http://www.flmggs.icu">׿ʹ˾</a> <a href="http://www.onzgik.com.cn">ҪôѹӮǮ</a> <a href="http://www.xqecik.icu">Ͷ¼</a> <a href="http://www.cefite.cn">׬򷨱pk10</a> <a href="http://www.yfgpnj.icu">½ʱʱʱ</a> <a href="http://9542391.com.cn">pk10΢ȺƻȺ</a> <a href="http://www.wilmdi.icu"></a> <a href="http://www.uoqnxf.com.cn">ʱʱʱ</a> <a href="http://www.ufycvy.icu">ʱʱ</a> <a href="http://9725573.com.cn">pk׼ƻ</a> <a href="http://www.ijubgi.icu">pk10ֱ</a> <a href="http://www.kjessv.icu">Фʰ</a> <a href="http://www.xcxzqe.cn">齫ز</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>